جستجوی متخصص: بیهوشی - تهران


دکتر مرتضی قلی جوانشیر

دکتر مرتضی قلی جوانشیر

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تهران - خیابان بهشتی - خیابان کاووسی فر - کوچه وطنی - بیمارستان مادران


دکتر فرنوش نجفی‌زاده

دکتر فرنوش نجفی‌زاده

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تهران - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد


دکتر پرستو پوربزرگ

دکتر پرستو پوربزرگ

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تهران - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد


دکتر محسن عباسی

دکتر محسن عباسی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تهران - ستارخان - خیابان نیایش - نبش خیابان منصوری - بیمارستان حضرت رسول


دکتر شهلا خاکزاد

دکتر شهلا خاکزاد

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تهران - شهرک غرب - تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان - بیمارستان آتیه


دکتر آوکان آقاپور

دکتر آوکان آقاپور

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تهران - شهرآرا - خیابان پاتریس لومومبا - پلاک 182


دکتر اردشیر صدیق افشار

دکتر اردشیر صدیق افشار

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تهران - بلوار میرداماد - جنب برج اسکان - پلاک 376 - کلینیک میرداماد


دکتر فرزانه نجف آبادی

دکتر فرزانه نجف آبادی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تهران - بلوار میرداماد - جنب برج اسکان - پلاک 376 - کلینیک میرداماد


دکتر فریبا روستا

دکتر فریبا روستا

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تهران - بلوار میرداماد - جنب برج اسکان - پلاک 376 - کلینیک میرداماد


دکتر فرید خطیبی تهرانی

دکتر فرید خطیبی تهرانی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تهران - بلوار میرداماد - جنب برج اسکان - پلاک 376 - کلینیک میرداماد