جستجوی پزشک: بیهوشی - تبریز


دکتر مقصود پورالهوردی

دکتر مقصود پورالهوردی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

سه راه شمس تبریزی - پلاک 11/2


دکتر مسعود اسکندانی

دکتر مسعود اسکندانی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

زعفرانیه - کوی گلگشت


دکتر حمید اشهری

دکتر حمید اشهری

بیهوشی

متخصص بیهوشی

خیابان هفده شهریور - بین ارتش و طالقانی - جنب داروخانه بقرلط


دکتر موسی تقی‌زاده ارجمند

دکتر موسی تقی‌زاده ارجمند

بیهوشی

متخصص بیهوشی

خیابان هفده شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - پلاک 45