جستجوی متخصص: متخصص بیهوشی - تبریز


دکتر مقصود پورالهوردی

دکتر مقصود پورالهوردی

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تبریز - سه راه شمس تبریزی - پلاک 11/2


دکتر مسعود اسکندانی

دکتر مسعود اسکندانی

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تبریز - زعفرانیه - کوی گلگشت


دکتر حمید اشهری

دکتر حمید اشهری

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور - بین ارتش و طالقانی - جنب داروخانه بقرلط


دکتر موسی تقی‌زاده ارجمند

دکتر موسی تقی‌زاده ارجمند

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - پلاک 45