جستجوی متخصص: بیهوشی - مشهد


دکتر محمود وطن‌خواه

دکتر محمود وطن‌خواه

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: مشهد - بلوار سازمان آب - صادقی 17


دکتر ساسان تدین طهماسبی

دکتر ساسان تدین طهماسبی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: مشهد - بلوار بعثت - پلاک 10 - طبقه 3


دکتر حسین زاغی

دکتر حسین زاغی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: مشهد - چهارراه میدان نار - نبش قرنی 11


دکتر مجتبی کریمی

دکتر مجتبی کریمی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: مشهد - سی متری دوم احمد آباد - ابوذر غفاری 15 - پلاک 110


دکتر محمود گلزاریان

دکتر محمود گلزاریان

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: مشهد - وکیل آباد 9 - طبقه زیرین درمانگاه خاتم


دکتر محمدحسین کاظمی

دکتر محمدحسین کاظمی

بیهوشی

متخصص بیهوشی

آدرس مطب: مشهد - بیمارستان هاشمی نژاد