جستجوی پزشک: بیهوشی - تهران


دکتر فرنوش نجفی‌زاده

دکتر فرنوش نجفی‌زاده

بیهوشی

متخصص بیهوشی

بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد


دکتر پرستو پوربزرگ

دکتر پرستو پوربزرگ

بیهوشی

متخصص بیهوشی

بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد


دکتر آوکان آقاپور

دکتر آوکان آقاپور

بیهوشی

متخصص بیهوشی

شهرآرا - خیابان پاتریس لومومبا - پلاک 182