جستجوی پزشک: قلب و عروق - اصفهان


دکتر جمشید نجفیان

دکتر جمشید نجفیان

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان محتشم کاشانی - ساختمان پردیس شمالی


دکتر علیرضا خسروانی

دکتر علیرضا خسروانی

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان قصر نور


دکتر علی ترکان

دکتر علی ترکان

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان شریعتی - ساختمان فراز - طبقه 4


دکتر علی اعتصام‌پور

دکتر علی اعتصام‌پور

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

ابتدای خیابان بزرگمهر - کوی معراج - جنب داروخانه بهنام


دکتر افشین امیرپور

دکتر افشین امیرپور

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان مشتاق سوم - بیمارستان شهید چمران


دکتر علی پورمقدس

دکتر علی پورمقدس

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان فردوسی - ساختمان میخک


دکتر مسعود پورمقدس

دکتر مسعود پورمقدس

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان سیدعلیخان - جنب مسجد الهادی - ساختمان نیکان


دکتر مرضیه تاجمیر ریحانی

دکتر مرضیه تاجمیر ریحانی

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

دروازه شیراز - ساختمان سپهر - طبقه 3


دکتر عبداله صابری

دکتر عبداله صابری

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آمادگاه - بن بست سپاهان - طبقه 2


دکتر لیلا صالحی‌زاده

دکتر لیلا صالحی‌زاده

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان مشتاق سوم - بیمارستان شهید چمران