جستجوی پزشک: قلب و عروق - کرج


دکتر عنایت فرزام

دکتر عنایت فرزام

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

فردیس - بین فلکه اول و دوم - خیابان 11 غربی


دکتر میترا ذاکر

دکتر میترا ذاکر

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

نرسیده به سه راه گوهردشت - ساختمان پزشکان سجادیان - طبقه 5


دکتر ماندانا شهپریان

دکتر ماندانا شهپریان

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا - برج پزشکی رازی - طبقه 2


دکتر مسعود زارع‌زاده

دکتر مسعود زارع‌زاده

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان دکتر بهشتی - نبش کوچه بیمارستان امام خمینی - ساختمان کهن - طبقه 4


دکتر امیرعباس خواجوی

دکتر امیرعباس خواجوی

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

چهرراه طالقانی - ابتدای طالقانی جنوبی - کوچه عابدینی - ساختمان پاستور - پلاک 11


دکتر علیرضا دهقان نیری

دکتر علیرضا دهقان نیری

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

چهارراه طالقانی - ساختمان حکیم - طبقه 2


دکتر حامد فرید‍‌نیا

دکتر حامد فرید‍‌نیا

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

چهرراه طالقانی - ابتدای طالقانی جنوبی - بنای ماندگار - طبقه 4


دکتر ماهرخ فرخی خانقاه

دکتر ماهرخ فرخی خانقاه

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

چهارراه طالقانی - ساختمان وزرا - جنب اداره پست


دکتر مرضیه خیاط‌زاده

دکتر مرضیه خیاط‌زاده

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

طالقانی شمالی - بعد از کوچه شهروز - پلاک 427


دکتر سعید معماریان

دکتر سعید معماریان

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان بهشتی - بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان 110