جستجوی پزشک: دندان پزشک - تبریز


دکتر محمداسماعیل ابراهیمی

دکتر محمداسماعیل ابراهیمی

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان 111 - طبقه 3


دکتر المیرا جعفری نویمی پور

دکتر المیرا جعفری نویمی پور

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ابن سینا - طبقه 4


دکتر محمدتقی چیت سازی

دکتر محمدتقی چیت سازی

دندان پزشک

جراحی لثه

چهارراه ابرسان - ساختمان اسکان - طبقه 3 - واحد 3


دکتر محسن نصیری اسکویی

دکتر محسن نصیری اسکویی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

میدان جهاد - اول خیابان آزادی - طبقه فوقانی بانک سپه


دکتر محمدحسین نادرالوجود

دکتر محمدحسین نادرالوجود

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

چهارراه آبرسان - برج سفید 2 - طبقه 2


دکتر سیدمحمد هاشمی گاوگانی

دکتر سیدمحمد هاشمی گاوگانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - بین طالقانی و شریعتی - برج امپراطور - طبقه 4


دکتر محمدابراهیم چاره‌جو

دکتر محمدابراهیم چاره‌جو

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

خیابان پاستور جدید - جنب بانک ملی - ساختمان بهنام


دکتر جعفر رشیدی

دکتر جعفر رشیدی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

تقاطع هفده شهریور قدیم و خیابان ابوریحان - پلاک 42


دکتر بهزاد مرادی‌نیک

دکتر بهزاد مرادی‌نیک

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

خیابان طالقانی - نرسیده به چهارراه بهشتی - مجتمع درمانی شفق


دکتر علی حسین‌دهقانی

دکتر علی حسین‌دهقانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

خیابان امام - نرسیده به تربیت - مجتمع تجاری استاد شهریار