جستجوی متخصص: دندان پزشکی - تبریز


دکتر گل‌ وش نوبرى

دکتر گل‌ وش نوبرى

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - ١٧ شهریور جدید - کلینیک فرهنگیان


دکتر مهدی قدیم خانی

دکتر مهدی قدیم خانی

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - روبروی خیابان گلباد - طبقه فوقانی آژانس هواپیمایی گلباد


دکتر اقدس ممقانی قاضی جهانی

دکتر اقدس ممقانی قاضی جهانی

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه بقراط - ساختمان آبان


دکتر شمسی سامع

دکتر شمسی سامع

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - ارتش جنوبی - مجتمع ماهان - طبقه 1 - واحد 1


دکتر سهند ریخته گران

دکتر سهند ریخته گران

دندان پزشکی

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: تبریز - خیابان گلگشت- دانشکده دندانپزشکی


دکتر پریسا اکبرزاده

دکتر پریسا اکبرزاده

دندان پزشکی

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ازادی - نبش گلگشت - ساختمان ازادی


دکتر پرنیان علیزاده

دکتر پرنیان علیزاده

دندان پزشکی

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: تبریز - چهارراه ارسان - ساختمان اسکان


دکتر رقیه غفارزاده

دکتر رقیه غفارزاده

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - روبه روی کلینیک فرهنگیان - آزمایشگاه مهر - طبقه 4


دکتر مریم نهانی

دکتر مریم نهانی

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - کوی ولیعصر - فلکه بازار - جنب بانک قوامین


دکتر یحیی نریمان‌پور

دکتر یحیی نریمان‌پور

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - ساختمان بهار