جستجوی پزشک: دندان پزشک - تبریز


دکتر مهدی قدیم خانی

دکتر مهدی قدیم خانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - روبروی خیابان گلباد - طبقه فوقانی آژانس هواپیمایی گلباد


دکتر اقدس ممقانی قاضی جهانی

دکتر اقدس ممقانی قاضی جهانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب داروخانه بقراط - ساختمان آبان


دکتر شمسی سامع

دکتر شمسی سامع

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - ارتش جنوبی - مجتمع ماهان - طبقه 1 - واحد 1


دکتر سهند ریخته گران

دکتر سهند ریخته گران

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: تبریز - خیابان گلگشت- دانشکده دندانپزشکی


دکتر پریسا اکبرزاده

دکتر پریسا اکبرزاده

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ازادی - نبش گلگشت - ساختمان ازادی


دکتر پرنیان علیزاده

دکتر پرنیان علیزاده

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: تبریز - چهارراه ارسان - ساختمان اسکان


دکتر رقیه غفارزاده

دکتر رقیه غفارزاده

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - روبه روی کلینیک فرهنگیان - آزمایشگاه مهر - طبقه 4


دکتر محرم باقری

دکتر محرم باقری

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 5


دکتر مریم نهانی

دکتر مریم نهانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - کوی ولیعصر - فلکه بازار - جنب بانک قوامین


دکتر یحیی نریمان‌پور

دکتر یحیی نریمان‌پور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - ساختمان بهار