جستجوی پزشک: دندان پزشک - تبریز


دکتر آرام شهری سا

دکتر آرام شهری سا

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید -برج امپراطور - طبقه 4- واحد A


دکتر فرخ فرهادی شبستری

دکتر فرخ فرهادی شبستری

دندان پزشک

جراحی فک، دهان و صورت

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور - برج آذربایجان - طبقه 12


دکتر رضا زادحیدر

دکتر رضا زادحیدر

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - ارک جدید - ساختمان یونس- طبقه 2


دکتر علیرضا شهباز بوکت

دکتر علیرضا شهباز بوکت

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - پاستور جدید - طبقه فوقانی بانک ملی - واحد A


دکتر فردین ایلخچویی

دکتر فردین ایلخچویی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان ولیعصر - چهارراه رازی - ساختمان هزاره - طبقه 3 - واحد C


دکتر مهسا اسکندری‌نژاد

دکتر مهسا اسکندری‌نژاد

دندان پزشک

درمان ریشه دندان

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج اذربایجان - طبقه 7


دکتر امیراحمد عجمی

دکتر امیراحمد عجمی

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: تبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 1


دکتر سیما دیزجی

دکتر سیما دیزجی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - آخر جلالیه - خیابان نگارستان - روبه روی داروخانه مافی - مجتمع شفا - پلاک 39


دکتر منوچهر احمدپور

دکتر منوچهر احمدپور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پرستو - طبقه 2


دکتر وحید کریمی

دکتر وحید کریمی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - آبرسان - ساختمان اسکان - طبقه 2