جستجوی پزشک: دندان پزشک - تبریز


دکتر محمد متقی خسروشاهی

دکتر محمد متقی خسروشاهی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

چهارراه آبرسانی - برج سفید - طبقه 2


دکتر پریسا اکبرزاده

دکتر پریسا اکبرزاده

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

خیابان ازادی - نبش گلگشت - ساختمان ازادی


دکتر پرنیان علیزاده

دکتر پرنیان علیزاده

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

چهارراه ارسان - ساختمان اسکان


دکتر رقیه غفارزاده

دکتر رقیه غفارزاده

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - روبه روی کلینیک فرهنگیان - آزمایشگاه مهر - طبقه 4


دکتر محرم باقری

دکتر محرم باقری

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 5


دکتر محمدداود احسنی

دکتر محمدداود احسنی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - پشت ساختمان آزادی - ساختمان طوبی


دکتر مریم نهانی

دکتر مریم نهانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

کوی ولیعصر - فلکه بازار - جنب بانک قوامین


دکتر شبنم جواهری‌پور

دکتر شبنم جواهری‌پور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - اول مقصودیه - مجتمع پزشکی صدرا


دکتر حسن ایرانی‌زاده

دکتر حسن ایرانی‌زاده

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

چهارراه آبرسان - جنب بانک صادرات - ساختمان ایران کلینیک


دکتر یحیی نریمان‌پور

دکتر یحیی نریمان‌پور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - ساختمان بهار