جستجوی پزشک: دندان پزشک - تبریز


دکتر اتابک کاشفی مهر

دکتر اتابک کاشفی مهر

دندان پزشک

جراحی لثه

خیابان 17 شهریور جدید - چهارراه باغشمال


دکتر سحر شکوئی بناب

دکتر سحر شکوئی بناب

دندان پزشک

درمان ریشه

خیابان ازادی مابین گلباد و گلگشت - ساختمان امیرکبیر


دکتر نقی صادقی

دکتر نقی صادقی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

شریعتی جنوبی - طبقه اول دفتر هواپیمایی آذر پرواز


دکتر محمود مراحم خواجه

دکتر محمود مراحم خواجه

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

خیابان آبرسانی - نرسیده به چهارراه عباسی - روبه روی کوی خزر - کوچه امانی


دکتر رضا رجبی

دکتر رضا رجبی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا


دکتر شهاب الدین عزیزی

دکتر شهاب الدین عزیزی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

شریعتی شمالی - جنب رادیولوژی مهرگان


دکتر محمدرضا آقاخانی

دکتر محمدرضا آقاخانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

شریعتی جنوبی - ساختمان 209 - روبه روی دبیرستان توحید


دکتر معصومه جعفرپور

دکتر معصومه جعفرپور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان 44


دکتر علیرضا مرشدی

دکتر علیرضا مرشدی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - نرسیده به باغشمال - ساختمان آبان


دکتر نازیلا قمری

دکتر نازیلا قمری

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

خیابان شمس تبریزی - ایستگاه گرو - طبقه فوقانی داروخانه اقبال