جستجوی پزشک: دندان پزشک - تبریز


دکتر سحر شکوئی بناب

دکتر سحر شکوئی بناب

دندان پزشک

درمان ریشه

خیابان ازادی مابین گلباد و گلگشت - ساختمان امیرکبیر


دکتر محمد فروغ ریحانی

دکتر محمد فروغ ریحانی

دندان پزشک

درمان ریشه

خیابان 17 شهریور جدید - مجتمع سینا - طبقه 4


دکتر رضا رجبی

دکتر رضا رجبی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - ساختمان سینا


دکتر محمدتقی چاوشی

دکتر محمدتقی چاوشی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

کوی ولیعصر - جنب قنادی کریمی


دکتر محمدرضا آقاخانی

دکتر محمدرضا آقاخانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

شریعتی جنوبی - ساختمان 209 - روبه روی دبیرستان توحید


دکتر معصومه جعفرپور

دکتر معصومه جعفرپور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - جنب کلینیک فرهنگیان - ساختمان 44


دکتر هاشم ممقانی

دکتر هاشم ممقانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - بین طالقانی و ارتش - ساختمان صفا - طبقه 1


دکتر نازیلا قمری

دکتر نازیلا قمری

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

خیابان شمس تبریزی - ایستگاه گرو - طبقه فوقانی داروخانه اقبال


دکتر تیمور عباسی

دکتر تیمور عباسی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - بین طالقانی و شریعتی - جنب بانک ملی - ساختمان ایران


دکتر ولی علیزاده

دکتر ولی علیزاده

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

خیابان طالقانی - خیابان ارک جدید - بین طالقانی و مقصودیه - ساختمان یونسی