جستجوی پزشک: دندان پزشک - تبریز


دکتر فرخ فرهادی شبستری

دکتر فرخ فرهادی شبستری

دندان پزشک

جراحی فک و صورت

خیابان هفده شهریور - برج آذربایجان - طبقه 12


دکتر امیررضا بابالو

دکتر امیررضا بابالو

دندان پزشک

جراحی لثه

خیابان هفده شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 7


دکتر مهسا اسکندری‌نژاد

دکتر مهسا اسکندری‌نژاد

دندان پزشک

درمان ریشه

خیابان 17 شهریور جدید - برج اذربایجان - طبقه 7


دکتر امیراحمد عجمی

دکتر امیراحمد عجمی

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آیدا - طبقه 1


دکتر بخشعلی اصبحی

دکتر بخشعلی اصبحی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

خیابان امام - روبه روی بانک ملی - شعبه مسجد کبود


دکتر سیما دیزجی

دکتر سیما دیزجی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آخر جلالیه - خیابان نگارستان - روبه روی داروخانه مافی - مجتمع شفا - پلاک 39


دکتر منوچهر احمدپور

دکتر منوچهر احمدپور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

خیابان پاستور جدید - ساختمان پرستو - طبقه 2


دکتر وحید کریمی

دکتر وحید کریمی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آبرسان - ساختمان اسکان - طبقه 2