جستجوی پزشک: دندان پزشک - تبریز


دکتر پرنیان علیزاده

دکتر پرنیان علیزاده

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

چهارراه ارسان - ساختمان اسکان


دکتر رقیه غفارزاده

دکتر رقیه غفارزاده

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - روبه روی کلینیک فرهنگیان - آزمایشگاه مهر - طبقه 4


دکتر محرم باقری

دکتر محرم باقری

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 5


دکتر مریم نهانی

دکتر مریم نهانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

کوی ولیعصر - فلکه بازار - جنب بانک قوامین


دکتر شبنم جواهری‌پور

دکتر شبنم جواهری‌پور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - اول مقصودیه - مجتمع پزشکی صدرا


دکتر یحیی نریمان‌پور

دکتر یحیی نریمان‌پور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

هفده شهریور جدید - ساختمان بهار


دکتر یعقوب عراقی

دکتر یعقوب عراقی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

چهارراه هفده شهریور - جنب پاساژ اطلس - پلاک 9