جستجوی پزشک: دندان پزشک - تبریز


دکتر فاطمه پورنقی آذر

دکتر فاطمه پورنقی آذر

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ۱۷ شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه ۳ - واحد A


دکتر بابک پشت پناه

دکتر بابک پشت پناه

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - بین گلباد و گلگشت - ساختمان امیرکبیر - طبقه 2


دکتر بابک صالح زاده

دکتر بابک صالح زاده

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - هم کف - واحد E


دکتر صفیه واحدی نیا

دکتر صفیه واحدی نیا

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - مجتمع پزشکی کسری - طبقه 1


دکتر پرویز حسین علیزاده

دکتر پرویز حسین علیزاده

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید - بین طالقانی و ارتش - ساختمان پردیس - طبقه 2


دکتر میر یوسف میری آهنگری

دکتر میر یوسف میری آهنگری

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - خیابان شریعتی جنوبی - روبروی هنرستان توحید - پلاک 209


دکتر المیرا جعفری نویمی پور

دکتر المیرا جعفری نویمی پور

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان ابن سینا - طبقه 4


دکتر محمدحسین نادرالوجود

دکتر محمدحسین نادرالوجود

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید 2 - طبقه 2


دکتر جعفر رشیدی

دکتر جعفر رشیدی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - تقاطع هفده شهریور قدیم و خیابان ابوریحان - پلاک 42


دکتر علی حسین‌دهقانی

دکتر علی حسین‌دهقانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - نرسیده به تربیت - مجتمع تجاری استاد شهریار