جستجوی متخصص: دندان پزشکی - شیراز


دکتر آزاده ادراکی

دکتر آزاده ادراکی

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - میدان ارتش - نبش خیابان قاآنی نو


دکتر علیرضا علیرضایی

دکتر علیرضا علیرضایی

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصر دشت - بین کوچه 52 و 54 - ساختمان المپیک - طبقه 2


دکتر ایمان ایزدپناه

دکتر ایمان ایزدپناه

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - جنب هتل پارس - ساختمان ظفر


دکتر نازیلا عبدالهی

دکتر نازیلا عبدالهی

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان معالی آباد - خیابان گلدشت - روبه روی شهرداری ناحیه 6


دکتر محبوبه قائمی

دکتر محبوبه قائمی

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - دروازه سعدی - خیابان تیموری - میدان ولیعصر - جنب بیمارستان شیراز - ساختمان پزشکان - طبقه 3


دکتر گیلدا بدیعی

دکتر گیلدا بدیعی

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان ملاصدرا - نبش خیابان شهید جمالی - کوچه ۴ - ساختمان پزشکان - طبقه 1


دکتر عبدالمجید متقی

دکتر عبدالمجید متقی

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - روبه روی درمانگاه شهید فقیهی - ساختمان تارا - نبش کوچه 43


دکتر صفدر ناظم زادگان

دکتر صفدر ناظم زادگان

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان ملاصدرا - روبروی بانک مسکن - ساختمان 554 - طبقه 2


دکتر ایرج ملک پور

دکتر ایرج ملک پور

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان لطفعلی خان - چهارراه خیرات - جنب بیمه البرز - طبقه 2


دکتر محمدهاشم نوروزی

دکتر محمدهاشم نوروزی

دندان پزشکی

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - سی متری سینما سعدی - ساختمان داروخانه بابک - طبقه 2