جستجوی متخصص: دندان پزشک - شیراز


دکتر بهمن رزمی آبگرمانی

دکتر بهمن رزمی آبگرمانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - بین خیابان هفت تیر و شهید فقیهی - کوچه 43 - ساختمان مرمر


دکتر بهرام سفلایی شهربابک

دکتر بهرام سفلایی شهربابک

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - نبش خیابان فقیهی - ساختمان کیمیا -- طبقه 3


دکتر محمدمهدی ضمیری

دکتر محمدمهدی ضمیری

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان خلدبرین - ساختمان خلدبرین - طبقه 3


دکتر رضا فرنیا

دکتر رضا فرنیا

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان عفیف آباد - ساختمان صدف - طبقه 2


دکتر جهانگیر روحانی مقدم

دکتر جهانگیر روحانی مقدم

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان سعدی - جنب بانک ملی - ساختمان پاساژ شیراز کلینیک - طبقه 2


دکتر حسن گل خورشیدی

دکتر حسن گل خورشیدی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان فلسطین - خیابان معدل غربی - بین بیست متری و باغشاه - ساختمان نهال - طبقه 2


دکتر بابک کرمی

دکتر بابک کرمی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان معدل - جنب نوشت افزار معدل - ساختمان سینا - طبقه 2


دکتر مهران معتمدی

دکتر مهران معتمدی

دندان پزشک

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: شیراز - چهارراه سینما سعدی - نبش خیابان هفت تیر - کوچه کارگریان


دکتر ویدا نعمت الهی

دکتر ویدا نعمت الهی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان معالی آباد - ساختمان پارمین - طبقه 3


دکتر بدری یدالهی خالص

دکتر بدری یدالهی خالص

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان بعثت - نزدیک چهارراه خلدبرین - ساختمان موکت فروشی - طبقه 2