جستجوی متخصص: دندان پزشک - شیراز


دکتر سیداحمدعلی یاحسینی

دکتر سیداحمدعلی یاحسینی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان بیست متری سعدی - جنب بیمارستان کسری - طبقه فوقانی بانک کشاورزی


دکتر آمنه صفایی

دکتر آمنه صفایی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - کوچه 43 - ساختمان صبا


دکتر محمدمهدی فرارویی

دکتر محمدمهدی فرارویی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان اردیبهشت - نبش صورتگر - جنب بستنی نارنج و ترنج


دکتر محسن حاجی

دکتر محسن حاجی

دندان پزشک

جراحی لثه

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصرالدشت - روبروی خیابان عفیف آباد - کوچه 1 - طبقه 2


دکتر زهرا کیانی

دکتر زهرا کیانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان معالی آباد - پل معالی آباد - ساختمان صبا


دکتر شورانگیز دادآئین

دکتر شورانگیز دادآئین

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان فلسطین - چهارراه هدایت - ساختمان سبز - طبقه 1


دکتر سعید مشکسار

دکتر سعید مشکسار

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان ستارخان - خیابان ولیعصر - کوچه 19 - ساختمان صدف - طبقه 1


دکتر ندا نصر

دکتر ندا نصر

دندان پزشک

جراحی لثه

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت - کوچه 54 - ساختمان گلبرگ - طبقه 3


دکتر مهرو وجدانی

دکتر مهرو وجدانی

دندان پزشک

متخصص پروتزهای دندانی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت - ساختمان اکسیر - طبقه 1


دکتر امین رشیدی

دکتر امین رشیدی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - بلوار معالی آباد - نبش کوچه 27 - ساختمان آوا - طبقه 4