جستجوی متخصص: دندان پزشک - شیراز


دکتر علیرضا علیرضایی

دکتر علیرضا علیرضایی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصر دشت - بین کوچه 52 و 54 - ساختمان المپیک - طبقه 2


دکتر رباب آصف جاه

دکتر رباب آصف جاه

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان نادر - چهارراه گمرک - ساختمان پارس - طبقه 2


دکتر یلدا ترابی اردکانی

دکتر یلدا ترابی اردکانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت - چهارراه زرگری - مجتمع گلبرگ - طبقه 2


دکتر عبدالسعید بستان پور

دکتر عبدالسعید بستان پور

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان انقلاب - خیابان قدمگاه - تقاطع خیابان شمس - ساختمان داروخانه کیوان - طبقه 2


دکتر محمدجواد توتونچی

دکتر محمدجواد توتونچی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت - خیابان قم آباد - ساختمان یاسمین - طبقه 1


دکتر شهره حقیقت

دکتر شهره حقیقت

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت - خیابان خلد برین - نبش کوچه 1 - طبقه 1


دکتر سرمست دهقانی

دکتر سرمست دهقانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان هفت تیر - خیابان معدل شرقی - کوچه 5 - طبقه 2


دکتر شهرام زارع

دکتر شهرام زارع

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان شهید فقیهی - کوچه 3 - ساختمان فاخته - طبقه 1


دکتر فرحناز شرف الدین

دکتر فرحناز شرف الدین

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: شیراز - خیابان اردیبهشت غربی - روبه روی بیمارستان شفا - ساختمان مهر - طبقه 4


دکتر شهرزاد عبدالملکی

دکتر شهرزاد عبدالملکی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان هفت تیر - نبش خیابان هدایت - طبقه 3