جستجوی متخصص: دندان پزشک - شیراز


دکتر علیرضا اکبری مورنانی

دکتر علیرضا اکبری مورنانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - خیابان خیام


دکتر بهرام بهرامی

دکتر بهرام بهرامی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان رحمت آباد - ساختمان آریا - طبقه 3


دکتر حیدر جامعی

دکتر حیدر جامعی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان شوریده شیرازی - کوچه 13 - ساختمان موحدین - طبقه 1


دکتر احمد حیدری

دکتر احمد حیدری

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی خیابان هفت تیر - کوچه شهید عبائیان - ساختمان نشاط - طبقه 3


دکتر شهرام همدانی

دکتر شهرام همدانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - تاچارا - نرسیده به بوستان علوی - ساختمان تابستان


دکتر شمس الدین دیلمی

دکتر شمس الدین دیلمی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - خیابان هفت تیر - ساختمان پزشکی شیراز - طبقه 1


دکتر فاطمه زاهدی نژاد

دکتر فاطمه زاهدی نژاد

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: شیراز - سی متری سینما سعدی - چهارراه مشیرنو - ساختمان ترانه - طبقه 3


دکتر حمیدرضا شکیبا

دکتر حمیدرضا شکیبا

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان شهیدفقیهی - بین خیابان کریمخان و چهارراه اردیبهشت - ساختمان هما


دکتر کریم عزیزی

دکتر کریم عزیزی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان شهید چمران - میدان دانشجو - ساختمان ارم


دکتر سعید کاغذچی

دکتر سعید کاغذچی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی خیابان هفت تیر - کوچه شهید عبائیان - ساختمان دی - طبقه 5