جستجوی پزشک: دندان پزشک - شیراز


دکتر جلال باستان حقیقی

دکتر جلال باستان حقیقی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان صورتگر - چهارراه اردیبهشت - جنب نارنج و ترنج - ساختمان پزشکان - طبقه 2


دکتر علیرضا پذیرش

دکتر علیرضا پذیرش

دندان پزشک

جراحی لثه

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - نبش خیابان هفت تیر - ساختمان شیراز - طبقه 3


دکتر رامین حسام الدینی

دکتر رامین حسام الدینی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان شهید مطهری - روبه روی دانشکده علوم قرآنی - ساختمان میرداماد 1 - طبقه 3 - واحد 9


دکتر پیمان خوش خرامان

دکتر پیمان خوش خرامان

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان مشیرفاطمی - روبه روی خیابان هدایت - کوچه 9 - ساختمان ابن سینا - طبقه 3


دکتر بهمن رزمی آبگرمانی

دکتر بهمن رزمی آبگرمانی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - بین خیابان هفت تیر و شهید فقیهی - کوچه 43 - ساختمان مرمر


دکتر بهرام سفلایی شهربابک

دکتر بهرام سفلایی شهربابک

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - نبش خیابان فقیهی - ساختمان کیمیا -- طبقه 3


دکتر محمدمهدی ضمیری

دکتر محمدمهدی ضمیری

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان خلدبرین - ساختمان خلدبرین - طبقه 3


دکتر رضا فرنیا

دکتر رضا فرنیا

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان عفیف آباد - ساختمان صدف - طبقه 2


دکتر حسن گل خورشیدی

دکتر حسن گل خورشیدی

دندان پزشک

جراح و دندانپزشک

آدرس مطب: شیراز - خیابان فلسطین - خیابان معدل غربی - بین بیست متری و باغشاه - ساختمان نهال - طبقه 2


دکتر مهران معتمدی

دکتر مهران معتمدی

دندان پزشک

ترمیمی و زیبایی

آدرس مطب: شیراز - چهارراه سینما سعدی - نبش خیابان هفت تیر - کوچه کارگریان