جستجوی پزشک: پوست و مو - مشهد


دکتر خسرو خالصیان

دکتر خسرو خالصیان

پوست و مو

فلوشیپ زیبایی و لیزر

آدرس مطب: مشهد - بلوار سجاد - بین سجاد 5 و 7 - کلینیک گوهربد


دکتر فرشید مشایخی

دکتر فرشید مشایخی

پوست و مو

فلوشیپ زیبایی و لیزر

آدرس مطب: مشهد - بلوار دانشجو - نبش دانشجوی 17 - ساختمان کیمیا - طبقه 1


دکتر رفعت گرایلی

دکتر رفعت گرایلی

پوست و مو

فلوشیپ زیبایی و لیزر

آدرس مطب: مشهد - بلوار سجاد - سجاد 22 - پلاک 22


دکتر الهه تیموری پرنده

دکتر الهه تیموری پرنده

پوست و مو

فلوشیپ زیبایی و لیزر

آدرس مطب: مشهد - بزرگمهر شمالی 2 - ساختمان پزشکان بزرگمهر - طبقه 1


دکتر نگین نبوی

دکتر نگین نبوی

پوست و مو

فلوشیپ زیبایی و لیزر

آدرس مطب: مشهد - بلوارسجاد - بین سجاد 3 و 5 - پلاک 41 - کلینیک گوهربد


دکتر نسرین سالاری

دکتر نسرین سالاری

پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - خیابان محتشمی - ساختمان 50


دکتر فخرالزمان پزشکپور

دکتر فخرالزمان پزشکپور

پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: مشهد - خیابان دانشگاه - ابتدای کفایی


دکتر مهناز بنی‌هاشمی اردبیلی

دکتر مهناز بنی‌هاشمی اردبیلی

پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - عرف 1 - ساختمان رازی


دکتر مسعود ملکی

دکتر مسعود ملکی

پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - عارف 2 - ساختمان پزشکان فارابی - پلاک 9


دکتر مرضیه محروقان

دکتر مرضیه محروقان

پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: مشهد - اول محتشمی - ساختمان سینوهه - طبقه 4