جستجوی پزشک: چشم - تبریز


دکتر محمدرضا امین‌پور

دکتر محمدرضا امین‌پور

چشم

چشم پزشک

میدان ساعت - روبه روی پاساژ بهارستان


دکتر غلامرضا سلیمانیان

دکتر غلامرضا سلیمانیان

چشم

چشم پزشک

کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - جنب بانک ملت - کلینیک شهریار


دکتر رسول علیزاده لمعانی

دکتر رسول علیزاده لمعانی

چشم

چشم پزشک

خیابان ارتش جنوبی - ساختمان آفتاب - طبقه 3


دکتر حمید موید

دکتر حمید موید

چشم

چشم پزشک

هفده شهریور جدید - بین طلقانی و شریعتی - جنب بانک ملی - ساختمان پزشکان میلاد - طبقه 1


دکتر محمود ناطقی گاوگانی

دکتر محمود ناطقی گاوگانی

چشم

چشم پزشک

خیابان هفده شهریور جدید - مجتمع پزشکی سامان - طبقه 3


دکتر محمد ولی‌زاده

دکتر محمد ولی‌زاده

چشم

چشم پزشک

خیابان هفده شهریور - روبه روی کلینیک فرهنگیان - ساختمان پویا - طبقه 1


دکتر نادر بهاری‌وند

دکتر نادر بهاری‌وند

چشم

چشم پزشک

چهارراه ابرسان - ساختمان اسکان


دکتر بهزاد غفارلو

دکتر بهزاد غفارلو

چشم

چشم پزشک

سه راه امین - ابتدای کوچه پستخانه -


دکتر کریم آهن پنجه

دکتر کریم آهن پنجه

چشم

چشم پزشک

سه راه ورامین - روبه روی پاساژ نوبخت