جستجوی پزشک: داخلی - مشهد


دکتر علی‌اکبر قربانی

دکتر علی‌اکبر قربانی

داخلی

متخصص داخلی

احمد آباد - عارف 2 - ساختمان سما - طبقه 2


دکتر احمد صفاری

دکتر احمد صفاری

داخلی

متخصص داخلی

احمد آباد - پرستار 1


دکتر محمدمهدی خراسانی

دکتر محمدمهدی خراسانی

داخلی

متخصص داخلی

خیابان فلسطین 19 - پلاک 1/68


دکتر رجبعلی اصغری

دکتر رجبعلی اصغری

داخلی

متخصص داخلی

فلکه برق - روبه روی شرکت برق


دکتر لیدا طبیبی

دکتر لیدا طبیبی

داخلی

متخصص داخلی

احمد آباد - روبه روی بیمارستان قائم - ساختمان 73


دکتر هوشنگ انوری

دکتر هوشنگ انوری

داخلی

متخصص داخلی

خیابان احمد آباد - خیابان بهشت 1 - پلاک 9


دکتر رامین شریفان

دکتر رامین شریفان

داخلی

متخصص داخلی

احمد آباد - مقابل بیمارستان قائم - ساختمان 73


دکتر کاظم امینی

دکتر کاظم امینی

داخلی

متخصص داخلی

خیابان ابن سینا - بین ابن سینا 1 و 3 - ساختمان اطبا


دکتر ژاله شریعتی سرابی

دکتر ژاله شریعتی سرابی

داخلی

متخصص داخلی

احمد آباد - عارف 2


دکتر سیداحمد ثاقبی

دکتر سیداحمد ثاقبی

داخلی

متخصص داخلی

چهارراه بیسیم - خیابان جهاد 4 - پلاک 12 -درمانگاه ثامن