جستجوی متخصص: داخلی - مشهد


دکتر لیدا طبیبی

دکتر لیدا طبیبی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - روبه روی بیمارستان قائم - ساختمان 73


دکتر هوشنگ انوری

دکتر هوشنگ انوری

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - خیابان بهشت 1 - پلاک 9


دکتر رامین شریفان

دکتر رامین شریفان

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - مقابل بیمارستان قائم - ساختمان 73


دکتر کاظم امینی

دکتر کاظم امینی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان ابن سینا - بین ابن سینا 1 و 3 - ساختمان اطبا


دکتر ژاله شریعتی سرابی

دکتر ژاله شریعتی سرابی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - عارف 2


دکتر مسعود ثقفی خادم

دکتر مسعود ثقفی خادم

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان پرستار - بیمارستان قائم


دکتر احمد خسروی خراشاد

دکتر احمد خسروی خراشاد

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - ابتدای محتشمی - ساختمان 50


دکتر اصغر حاتمی

دکتر اصغر حاتمی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - خیابان محتشمی - ساختمان 50


دکتر لیلا غفرانی ها

دکتر لیلا غفرانی ها

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان جهانبانی - میدان امام رضا - بیمارستان امام رضا


دکتر میترا احدی

دکتر میترا احدی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان جهانبانی - میدان امام رضا - بیمارستان امام رضا