جستجوی پزشک: داخلی - مشهد


دکتر احمد صفاری

دکتر احمد صفاری

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - پرستار 1


دکتر محمدمهدی خراسانی

دکتر محمدمهدی خراسانی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان فلسطین 19 - پلاک 1/68


دکتر رجبعلی اصغری

دکتر رجبعلی اصغری

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - فلکه برق - روبه روی شرکت برق


دکتر لیدا طبیبی

دکتر لیدا طبیبی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - روبه روی بیمارستان قائم - ساختمان 73


دکتر هوشنگ انوری

دکتر هوشنگ انوری

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - خیابان بهشت 1 - پلاک 9


دکتر موسی الرضا حسینی

دکتر موسی الرضا حسینی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان پرستار - بیمارستان قائم


دکتر محمدحسن جوکار

دکتر محمدحسن جوکار

داخلی

روماتولوژیست

آدرس مطب: مشهد - خیابان جهانبانی - میدان امام رضا - بیمارستان امام رضا


دکتر زهرا رضایی یزدی

دکتر زهرا رضایی یزدی

داخلی

روماتولوژیست

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان پرستار - بیمارستان قائم


دکتر مسعود ثقفی خادم

دکتر مسعود ثقفی خادم

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - ابتدای خیابان پرستار - بیمارستان قائم


دکتر فاطمه ناظمیان

دکتر فاطمه ناظمیان

داخلی

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

آدرس مطب: مشهد - خیابان ابن سینا - ابن سینا 11 - ساختمان پزشکان