جستجوی متخصص: متخصص داخلی - اصفهان


دکتر اکبر ارجمندپور

دکتر اکبر ارجمندپور

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شریعتی - ساختمان فراز - طبقه 2


دکتر محمد مجلسی

دکتر محمد مجلسی

متخصص داخلی

فوق تخصص گوارش و کبد

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - نرسیده به چهارراه فلسطین - مجتمع پزشکی سینا - طبقه 1


دکتر ناصر کوخایی

دکتر ناصر کوخایی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان طیب - پایینتر از پمپ بنزین - طبقه فوقانی داروخانه دکتر تاجی


دکتر بهناز موحدی

دکتر بهناز موحدی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - بلوار صفه - بیمارستان الزهرا


دکتر محمدابراهیم عریضی اصفهانی

دکتر محمدابراهیم عریضی اصفهانی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شهید نیکبخت - کوچه صادقی - پلاک 7


دکتر رزیتا شریف روحانی

دکتر رزیتا شریف روحانی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان بزرگمهر - ابتدای خیابان هشت بهشت غربی - مجتمع سروش - واحد 21


دکتر مهران رقاع

دکتر مهران رقاع

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شمس آبادی - روبه روی اورژانس عیسی ابن مریم - مجتمع مریم


دکتر مجید نصیری

دکتر مجید نصیری

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شمس آبادی - جنب بیمارستان سینا - بن بست شهریار - مجتمع پزشکی مجید


دکتر غلامرضا کفیلی

دکتر غلامرضا کفیلی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شمس آبادی - نرسیده به چهارراه قصر - ساختمان شمس


دکتر افسون امامی نائینی

دکتر افسون امامی نائینی

متخصص داخلی

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - کوچه سپاهان - مجتمع سپاهان 2 - طبقه 2