جستجوی متخصص: داخلی - کرج


دکتر پروین محسنی

دکتر پروین محسنی

داخلی

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

آدرس مطب: کرج - خیابان شهید بهشتی - ساختمان پردیس


دکتر ساسان عباسی شرقی

دکتر ساسان عباسی شرقی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - طالقانی جنوبی - ساختمان سبز


دکتر ابوالقاسم افسر

دکتر ابوالقاسم افسر

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - مهرشهر - خیابان شهید رسولی


دکتر فاطمه برناکی

دکتر فاطمه برناکی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - گوهردشت - فلکه 2 - جنب اداره پست


دکتر مژگان قهرمانی

دکتر مژگان قهرمانی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - خیابان شهید بهشتی - بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا


دکتر فریبا صالحی

دکتر فریبا صالحی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - محمدشهر - بلوار امام خمینی - نبش بانک کشاورزی


دکتر محمد پوردیان

دکتر محمد پوردیان

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی - جنب بیمه آسیا


دکتر کمال‌الدین مجتبوی

دکتر کمال‌الدین مجتبوی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - کوچه تربیت بدنی


دکتر عبدالرضا نوروزی

دکتر عبدالرضا نوروزی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان شماره 1


دکتر سیروس چوبند مولایی

دکتر سیروس چوبند مولایی

داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - خیابان شهیدبهشتی - روبه رویکوچه بیمارستان کمالی - گروه تحصصی مهر