جستجوی متخصص: متخصص داخلی - کرج


دکتر سیدمحمد اشتا

دکتر سیدمحمد اشتا

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - سه راه گوهردشت - ساختمان سجادیان - طبقه 1


دکتر ساسان عباسی شرقی

دکتر ساسان عباسی شرقی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - طالقانی جنوبی - ساختمان سبز


دکتر ابوالقاسم افسر

دکتر ابوالقاسم افسر

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - مهرشهر - خیابان شهید رسولی


دکتر فاطمه برناکی

دکتر فاطمه برناکی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - گوهردشت - فلکه 2 - جنب اداره پست


دکتر حمزه معماریان

دکتر حمزه معماریان

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - خیابان شهید بهشتی - چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان سینا


دکتر کیوان طامهی

دکتر کیوان طامهی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - کوی گلها - بنای ماندگار - طبقه 4


دکتر محمد پوردیان

دکتر محمد پوردیان

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی - جنب بیمه آسیا


دکتر کمال‌الدین مجتبوی

دکتر کمال‌الدین مجتبوی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - کوچه تربیت بدنی


دکتر عبدالرضا نوروزی

دکتر عبدالرضا نوروزی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان شماره 1


دکتر آپتین معبودی

دکتر آپتین معبودی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - میدان شهدا - سمت چها راه طالقانی - نرسیده به زیر گذر - برج ارین - طبقه 1 - واحد 3