جستجوی پزشک: داخلی - کرج


دکتر پروین محسنی

دکتر پروین محسنی

داخلی

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

خیابان شهید بهشتی - ساختمان پردیس


دکتر محسن اخیانی

دکتر محسن اخیانی

داخلی

روماتولوژیست

بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا - ساختمان پزشکان 110 - طبقه 3


دکتر ابوالقاسم افسر

دکتر ابوالقاسم افسر

داخلی

متخصص داخلی

مهرشهر - خیابان شهید رسولی


دکتر فاطمه برناکی

دکتر فاطمه برناکی

داخلی

متخصص داخلی

گوهردشت - فلکه 2 - جنب اداره پست


دکتر مژگان قهرمانی

دکتر مژگان قهرمانی

داخلی

متخصص داخلی

خیابان شهید بهشتی - بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا


دکتر فریبا صالحی

دکتر فریبا صالحی

داخلی

متخصص داخلی

محمدشهر - بلوار امام خمینی - نبش بانک کشاورزی


دکتر نسرین آجیلیان

دکتر نسرین آجیلیان

داخلی

متخصص داخلی

چهارراه طالقانی - ساختمان امید - جنب اداره پست


دکتر کمال‌الدین مجتبوی

دکتر کمال‌الدین مجتبوی

داخلی

متخصص داخلی

چهارراه طالقانی - کوچه تربیت بدنی


دکتر عبدالرضا نوروزی

دکتر عبدالرضا نوروزی

داخلی

متخصص داخلی

خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان شماره 1


دکتر سیروس چوبند مولایی

دکتر سیروس چوبند مولایی

داخلی

متخصص داخلی

خیابان شهیدبهشتی - روبه رویکوچه بیمارستان کمالی - گروه تحصصی مهر