جستجوی پزشک: زنان و زایمان - تبریز


دکتر فاطمه ذابحی

دکتر فاطمه ذابحی

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران


دکتر شهین موسوی

دکتر شهین موسوی

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

خیابان پاستور جدید - روبه روی ساختمان پردیس - ساختمان بهنام


دکتر رقیه بهجتی پورناکی

دکتر رقیه بهجتی پورناکی

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

خیابان آزادی - نرسیده به سه راهی گلگشت - ساختمان آزادی


دکتر افخم احمدی بنابی

دکتر افخم احمدی بنابی

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان سیف - طبقه 3


دکتر زهرا امدادی

دکتر زهرا امدادی

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

آبرسان - بالاتر از بیمارستان شمس - ساختمان 514


دکتر مریم عزتی

دکتر مریم عزتی

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

خیابان هفده شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 13


دکتر عفت عظیمی

دکتر عفت عظیمی

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

هفده شهریور جدید - نرسیده به تقاطع طالقانی - مجتمع پزشکی ابن سینا


دکتر مهسا علا

دکتر مهسا علا

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان بهار


دکتر رقیه نوعی علمداری

دکتر رقیه نوعی علمداری

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

خیابان 17 شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی


دکتر سولماز ایلخچوئی

دکتر سولماز ایلخچوئی

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

خیابان ازادی - ساختمان گلگشت