جستجوی متخصص: متخصص زنان و زایمان - تبریز


دکتر سیمین تقوی

دکتر سیمین تقوی

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش - چهارراه باغشمال - کلینیک تخصصی ساختمان قائم


دکتر پروین باستانی علمداری

دکتر پروین باستانی علمداری

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - ساختمان 71


دکتر منیژه سیاح ملی

دکتر منیژه سیاح ملی

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان دکتر بهشتی - دالان میرزا رضا - کوچه 2


دکتر نازیتا رزم‌گیری

دکتر نازیتا رزم‌گیری

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 1


دکتر پروین مصطفی قره‌باغی

دکتر پروین مصطفی قره‌باغی

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش جنوبی - ساختمان ماهان - طبقه همکف - واحد 7


دکتر شرمین پژواک

دکتر شرمین پژواک

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید دوم - ساختمان بهنام - طبقه 4


دکتر ناهید حدیقه رضوان

دکتر ناهید حدیقه رضوان

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - چهارراه هفده شهریور - مابین طالقانی و شریعتی - ساختمان آذر آبادگان - طبقه 2


دکتر حوریه حلیمی میلانی

دکتر حوریه حلیمی میلانی

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - مابین صائب و پاستور - ساختمان سبز - پلاک 571


دکتر لیلا خرمی‌فر

دکتر لیلا خرمی‌فر

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - ساختمان ابن سینا - طبقه 3


دکتر مریم منصورفر

دکتر مریم منصورفر

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش جنوبی - چهارراه باغشمال - ساختمان اطبا - طبقه 1