جستجوی متخصص: زنان و زایمان - تبریز


دکتر مژگان یگانه

دکتر مژگان یگانه

زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - کوی ولیعصر - روبه روی مسجد الصادق - پلاک 22


دکتر ناهید صفا

دکتر ناهید صفا

زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان 2002


دکتر الهه اولاد صاحب‌مدارک

دکتر الهه اولاد صاحب‌مدارک

زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان آبان


دکتر قاسم امیری بستان‌آباد

دکتر قاسم امیری بستان‌آباد

زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان آبرسانی - روبه روی بیمارستان شمس - کوچه نسترن 2


دکتر پرویز آزادی اسکویی

دکتر پرویز آزادی اسکویی

زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - ساختمان شماره 10 - طبقه 1


دکتر رضوان سعدی

دکتر رضوان سعدی

زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - ساختمان آزادی - طبقه 6


دکتر ساناز سلمان‌زاده

دکتر ساناز سلمان‌زاده

زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - روبه روی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه 5


دکتر رباب سیدحسینی

دکتر رباب سیدحسینی

زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان باغشمال - ساختمان هلیا - طبقه 2


دکتر نوشین شاه‌محمدی

دکتر نوشین شاه‌محمدی

زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور - ساختمان صدرا - طبقه 4


دکتر لیلی شکورشهابی

دکتر لیلی شکورشهابی

زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - روبه روی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه 2