جستجوی متخصص: ارتوپد - شیراز


دکتر هومن عباسی شاد

دکتر هومن عباسی شاد

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان زند - بین خیابان فلسطین و هفت تیر - ساختمان شایان - طبقه 4


دکتر زهرا صارمی

دکتر زهرا صارمی

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان زند - کوچه 43 - ساختمان پگاه - طبقه 3


دکتر محسن آزادی

دکتر محسن آزادی

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان صورتگر - جنب داروخانه دکتر دهقان زاده - طبقه همکف


دکتر آیت اله افشار

دکتر آیت اله افشار

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - نبش هفت تیر - ساختمان پزشکی شیراز - طبقه 4


دکتر بهزاد اسکندری ثانی

دکتر بهزاد اسکندری ثانی

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - خیابان هفت تیر - ساختمان شیراز - طبقه 3


دکتر علی امامیان

دکتر علی امامیان

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان ملاصدرا - تقاطع خیابان هدایت و خلیلی - ساختمان ونوس


دکتر محمدمهدی امینی

دکتر محمدمهدی امینی

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان زند - نبش هفت تیر - ساختمان شیراز


دکتر جهانگیر کشاورز

دکتر جهانگیر کشاورز

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان شوریده شیرازی - نبش کوچه 14 - ساختمان دژبد - طبقه 2


دکتر سیف اله کیومرثی

دکتر سیف اله کیومرثی

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - نبش خیابان هفت تیر - ساختمان پگاه - طبقه 4


دکتر امید لیاقت

دکتر امید لیاقت

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان ارم - میدان دانشجو - ساختمان ارم 2 - طبقه 2