جستجوی متخصص: ارتوپد - شیراز


دکتر آیت اله افشار

دکتر آیت اله افشار

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - نبش هفت تیر - ساختمان پزشکی شیراز - طبقه 4


دکتر ایمان شهریاری

دکتر ایمان شهریاری

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصرالدشت - آسیاب قوامی - ساختمان ارسلان - طبقه 1


دکتر سیدمنیر دبیری

دکتر سیدمنیر دبیری

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی هتل پارس - ساختمان نگین


دکتر مهرداد تنگستانی‌نژاد

دکتر مهرداد تنگستانی‌نژاد

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان شهید چمران - بیمارستان اردیبهشت


دکتر احمد انقیاد

دکتر احمد انقیاد

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی هفت تیر - کوچه شهید عباییان - ساختمان دی


دکتر عبداله بیات پور

دکتر عبداله بیات پور

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان ساحلی غربی - میدان دانشجو - ساختمان 2000 - طبقه 1


دکتر ابوالفضل بیگدلی

دکتر ابوالفضل بیگدلی

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - ساختمان پزشکی شیراز - طبقه 3


دکتر فریدون مجتهد جابری

دکتر فریدون مجتهد جابری

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی دانشکده مهندسی - ساختمان یاس - طبقه 2


دکتر رحمت اله محسنی

دکتر رحمت اله محسنی

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی دانشکده مهندسی - ساختمان یاس - طبقه همکف


دکتر بهرام مستوفی

دکتر بهرام مستوفی

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان مشیر فاطمی - روبه روی خیابان هدایت - کوچه 9 - ساختمان ابن سینا