جستجوی پزشک: ارتوپد - شیراز


دکتر کامران مظفریان

دکتر کامران مظفریان

ارتوپد

متخصص ارتوپد

آدرس مطب: شیراز - خیابان معدل - نبش فلسطین - ساختمان 110


دکتر محمدجعفر تمدن

دکتر محمدجعفر تمدن

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - نبش خیابان هفت تیر - مجتمع پزشکی شیراز - طبقه 4


دکتر جواد نیکوکار

دکتر جواد نیکوکار

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان هفت تیر - چهارراه معدل شرقی - روبه روی آموزش و پرورش


دکتر ابراهیم غیاثی

دکتر ابراهیم غیاثی

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان ساحلی غربی - میدان دانشجو - ساختمان 2000


دکتر رضا عندلیبی

دکتر رضا عندلیبی

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان کیمیا


دکتر محمدباقر داراب پور

دکتر محمدباقر داراب پور

ارتوپد

متخصص ارتوپد

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - روبه روی هتل پارس - کوچه 47 - ساختمان 15


دکتر حسام الدین فخری نیا

دکتر حسام الدین فخری نیا

ارتوپد

متخصص ارتوپد

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت - نبش خیابان خلیلی - ساختمان پرتو


دکتر منوچهر فرهمند

دکتر منوچهر فرهمند

ارتوپد

متخصص ارتوپد

آدرس مطب: شیراز - خیابان مشیر فاطمی - خیابان اردیبهشت - طبقه 1


دکتر سیدعلی هاشمی

دکتر سیدعلی هاشمی

ارتوپد

متخصص ارتوپد

آدرس مطب: شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز


دکتر امیررضا مصباحی

دکتر امیررضا مصباحی

ارتوپد

متخصص ارتوپد

آدرس مطب: شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز