جستجوی پزشک: ارتوپد - شیراز


دکتر کامران مظفریان

دکتر کامران مظفریان

ارتوپد

متخصص ارتوپد

خیابان معدل - نبش فلسطین - ساختمان 110


دکتر محمدجعفر تمدن

دکتر محمدجعفر تمدن

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان زند - نبش خیابان هفت تیر - مجتمع پزشکی شیراز - طبقه 4


دکتر جواد نیکوکار

دکتر جواد نیکوکار

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان هفت تیر - چهارراه معدل شرقی - روبه روی آموزش و پرورش


دکتر ابراهیم غیاثی

دکتر ابراهیم غیاثی

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان ساحلی غربی - میدان دانشجو - ساختمان 2000


دکتر رضا عندلیبی

دکتر رضا عندلیبی

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان کریمخان - روبه روی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان کیمیا


دکتر مسعود عبدالمنافی

دکتر مسعود عبدالمنافی

ارتوپد

متخصص ارتوپد

خیابان مشیر فاطمی - بین خیابان معدل و هدایت - طبقه 3


دکتر حسام الدین فخری نیا

دکتر حسام الدین فخری نیا

ارتوپد

متخصص ارتوپد

خیابان قصردشت - نبش خیابان خلیلی - ساختمان پرتو


دکتر منوچهر فرهمند

دکتر منوچهر فرهمند

ارتوپد

متخصص ارتوپد

خیابان مشیر فاطمی - خیابان اردیبهشت - طبقه 1


دکتر حمید نمازی

دکتر حمید نمازی

ارتوپد

متخصص ارتوپد

بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز


دکتر سیدعلی هاشمی

دکتر سیدعلی هاشمی

ارتوپد

متخصص ارتوپد

بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز