جستجوی پزشک: ارتوپد - شیراز


دکتر کامران مظفریان

دکتر کامران مظفریان

ارتوپد

متخصص ارتوپد

خیابان معدل - نبش فلسطین - ساختمان 110


دکتر محمدجعفر تمدن

دکتر محمدجعفر تمدن

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان زند - نبش خیابان هفت تیر - مجتمع پزشکی شیراز - طبقه 4


دکتر جواد نیکوکار

دکتر جواد نیکوکار

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان هفت تیر - چهارراه معدل شرقی - روبه روی آموزش و پرورش


دکتر هومن عباسی شاد

دکتر هومن عباسی شاد

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان کریمخان زند - بین خیابان فلسطین و هفت تیر - ساختمان شایان - طبقه 4


دکتر زهرا صارمی

دکتر زهرا صارمی

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان کریمخان زند - کوچه 43 - ساختمان پگاه - طبقه 3


دکتر محسن آزادی

دکتر محسن آزادی

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان صورتگر - جنب داروخانه دکتر دهقان زاده - طبقه همکف


دکتر جلال تکاپوی

دکتر جلال تکاپوی

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان قصردشت - ساختمان سام - طبقه 2


دکتر رهام پولادی

دکتر رهام پولادی

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان کریمخان - کوچه 41 - ساختمان پارس - طبقه 1


دکتر ابراهیم غیاثی

دکتر ابراهیم غیاثی

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان ساحلی غربی - میدان دانشجو - ساختمان 2000


دکتر رضا عندلیبی

دکتر رضا عندلیبی

ارتوپد

جراحی ارتوپدی

خیابان کریمخان - روبه روی بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان کیمیا