جستجوی پزشک: ارتوپد - کرج


دکتر احمد رمضانپور‌اصل

دکتر احمد رمضانپور‌اصل

ارتوپد

متخصص ارتوپد

عظیمیه - مابین میدان مهران و بیمارستان تخت جمشید - روبه روی بانک تجارت


دکتر عبدالمحمود پیرحسینی

دکتر عبدالمحمود پیرحسینی

ارتوپد

متخصص ارتوپد

میدان مظاهری - اول مظاهری


دکتر افشین ماهیار

دکتر افشین ماهیار

ارتوپد

متخصص ارتوپد

چهل و پنج متری گلشهر - نبش شقایق - ساختمان پزشکان گلشهر


دکتر علی‌اکبر روحانی

دکتر علی‌اکبر روحانی

ارتوپد

متخصص ارتوپد

چهارراه طالقانی - کوچه بهروز


دکتر علی مصطفوی

دکتر علی مصطفوی

ارتوپد

متخصص ارتوپد

خیابان شهید بهشتی - چهارراه طالقانی - کوچه یادگاری - ساختمان استقلال


دکتر فرحناز دانشور

دکتر فرحناز دانشور

ارتوپد

متخصص ارتوپد

چهارراه طالقانی - ساختمان شاه کرم - طبقه 5


دکتر محمود سقط‌چیان

دکتر محمود سقط‌چیان

ارتوپد

متخصص ارتوپد

خیابان شهید بهشتی - بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی - برج شاه کرم طبقه 6


دکتر آرمان معینی

دکتر آرمان معینی

ارتوپد

متخصص ارتوپد

چهارراه طالقانی - طالقانی شمالی - کوچه نسیم - ساختمان زرین


دکتر کامبیز الهیان‌فر

دکتر کامبیز الهیان‌فر

ارتوپد

متخصص ارتوپد

چهارراه طالقانی - کوچه یادگاری - ساختمان استقلال


دکتر حمید رضایی

دکتر حمید رضایی

ارتوپد

متخصص ارتوپد

چهارراه طالقانی - جنب هلال احمر - ساختمان سروش - طبقه 4