جستجوی پزشک: اطفال - شیراز


دکتر سرور طوبایی

دکتر سرور طوبایی

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - آزادی - هجرت - نرسیده به پل هجرت - بیمارستان میرحسینی


دکتر خدیجه ظریفی

دکتر خدیجه ظریفی

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان هفت تیر - خیابان معدل غربی - تقاطع خیابان معدل - آزمایشگاه سینا - طبقه 4


دکتر امیررضا حسینی

دکتر امیررضا حسینی

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان گلستان - ساختمان امیرعلی - طبقه 2


دکتر مژگان شاهیان

دکتر مژگان شاهیان

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - میدان دانشجو - خیابان ساحلی غربی - ساختمان 2000 - طبقه 3


دکتر حمیدرضا معظم

دکتر حمیدرضا معظم

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان معالی آباد - ساختمان رازی - طبقه 2


دکتر میترا بصیرت نیا

دکتر میترا بصیرت نیا

اطفال

فوق تخصص کلیه کودکان

آدرس مطب: شیراز - میدان نمازی


دکتر فریبا اقبال

دکتر فریبا اقبال

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - جنب هتل پارس - ساختمان صدف - طبقه 3


دکتر هدایت اکبری

دکتر هدایت اکبری

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - میدان نمازی - روبه روی دانشکده مهندسی - ساختمان پزشکی یاس


دکتر علی ربیعی

دکتر علی ربیعی

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان عدالت شمالی - روبه روی بانک ثامن - ساختمان داروخانه دکتر رحمانی - طبقه 2


دکتر عزت بیگم رجایی رامشه

دکتر عزت بیگم رجایی رامشه

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان زند - خیابان اردیبهشت - ساختمان سینا - طبقه 6