جستجوی پزشک: اطفال - شیراز


دکتر فریبا صفایی جهرمی

دکتر فریبا صفایی جهرمی

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان پاسداران - ایستگاه 1 - ساختمان داروخانه دکتر سجادی - طبقه 2


دکتر مهناز طائری

دکتر مهناز طائری

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان صنایع - نزدیک زیرگذر میرزای شیرازی - نبش کوچه 12


دکتر محمود واحد

دکتر محمود واحد

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - سی متری سینما سعدی - روبه روی صاحب دیوانی - نبش کوچه 14 - ساختمان دژبد- طبقه 2


دکتر بتول فرجی

دکتر بتول فرجی

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - ساختمان ایرانیان - طبقه 4


دکتر اسماعیل صادقی

دکتر اسماعیل صادقی

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - شهرک گلشن - بیمارستان مادر و کودک غدیر


دکتر طلیعه کشاورزی

دکتر طلیعه کشاورزی

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر بیتا احمدپور

دکتر بیتا احمدپور

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - ساختمان پارسیان - طبقه 6


دکتر فریناز اشرف

دکتر فریناز اشرف

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان معالی آباد - ساختمان یونیک - طبقه 2


دکتر محمود حقیقت

دکتر محمود حقیقت

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - میدان نماز - درمانگاه امام رضا


دکتر علی درخشان علمدارلو

دکتر علی درخشان علمدارلو

اطفال

متخصص کودکان و نوزادان

آدرس مطب: شیراز - خیابان ساحلی غربی - میدان دانشجو - ساختمان 2000 - طبقه 1