جستجوی متخصص: متخصص توانبخشی - شیراز


دکتر مصطفی جزایری شوشتری

دکتر مصطفی جزایری شوشتری

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی خیابان هفت تیر - ساختمان نشاط - طبقه 6


دکتر میترا جنوبی

دکتر میترا جنوبی

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت - روبه روی مخابرات ولیعصر - ساختمان پلاتین - واحد 3


دکتر محمد حسن زاده

دکتر محمد حسن زاده

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: شیراز - خیابان پاسداران - بین خیابان جهان آرا و آقایی - روبه روی بانک ملت


دکتر محمدجعفر حسینی

دکتر محمدجعفر حسینی

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی هتل پارس - کوچه 47 - ساختمان 15


دکتر مرضیه حقیقت

دکتر مرضیه حقیقت

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: شیراز - خیابان ملاصدرا - روبه روی خیابان اردیبهشت - کوچه 4 - ساختمان پاستور


دکتر بهروز کاظمی

دکتر بهروز کاظمی

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: شیراز - خیابان بعثت - نزدیک پارک خلد برین


دکتر معصومه گرامی طیبی

دکتر معصومه گرامی طیبی

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: شیراز - خیابان پاسداران - ایستگاه 4


دکتر منصور محمدی

دکتر منصور محمدی

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: شیراز - خیابان معالی آباد - کوچه 31 - ساختمان اوتانا


دکتر هومن محمودی

دکتر هومن محمودی

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: شیراز - خیابان ارم - کوچه 15 - طبقه 1


دکتر نادیا یثربی

دکتر نادیا یثربی

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: شیراز - خیابان مشیر فاطمی - ساختمان مبل همشهری - طبقه 2