جستجوی پزشک: توانبخشی - شیراز


دکتر حسین ارجمند

دکتر حسین ارجمند

توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

خیابان مطهری - ساختمان مدیکال - طبقه 2


دکتر محمود بامداد

دکتر محمود بامداد

توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

خیابان معدل - نبش خیابان جمال الدین اسدآبادی - طبقه همکف


دکتر علیرضا بخشنده

دکتر علیرضا بخشنده

توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

خیابان ارم - میدان دانشجو - ساختمان ارم - طبقه همکف


دکتر فریده رفیعی منصورآبادی

دکتر فریده رفیعی منصورآبادی

توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

بلوار معالی آباد - بین خیابان دوستان و خلبانان - نبش کوچه 23 - مجتمع پزشکی تجاری اهورا


دکتر حمیدرضا فرپور

دکتر حمیدرضا فرپور

توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

قصرالدشت - بیمارستان کوثر


دکتر حمیدرضا علمی

دکتر حمیدرضا علمی

توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

خیابان کریمخان - ساختمان پارسیان - طبقه 4


دکتر محمدرضا عماد

دکتر محمدرضا عماد

توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

خیابان کریمخان - ساختمان الحاقی بیمارستان شهید فقیهی


دکتر امیررضا غیثی

دکتر امیررضا غیثی

توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

خیابان قصردشت - جنب بیمارستان فرهمندفر - ساختمان سام - طبقه 3


دکتر محمدهادی فرجی

دکتر محمدهادی فرجی

توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

خیابان زند - روبه روی بیمارستان شهید فقیهیر - ساختمان پزشکان فارس - طبقه 4


دکتر امیر قسمی

دکتر امیر قسمی

توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

خیابان اردیبهشت غربی - ساختمان مهر - طبقه 4