جستجوی پزشک: پزشک عمومی - تهران


دکتر پریسا محمدامینی

دکتر پریسا محمدامینی

پزشک عمومی

پزشک عمومی

 خيابان جيحون- بين طوس و دامپزشكي- پلاك 689- طبقه 1


دکتر ارسطو بدیعی

دکتر ارسطو بدیعی

پزشک عمومی

پزشک عمومی

تهران - انتهای نظام آباد شمالی - سه راه وحیدیه - رو به روی مسجد امام رضا - طبقه فوقانی کفش ملی


دکتر امیر علاءالدینی

دکتر امیر علاءالدینی

پزشک عمومی

پزشک عمومی

خیابان فاطمی،رو به روی هتل لاله،شماره 209


دکتر امیرحسین عابدی یکتا

دکتر امیرحسین عابدی یکتا

پزشک عمومی

پزشک عمومی

وزارت نیرو


دکتر شاهین شاه پناه

دکتر شاهین شاه پناه

پزشک عمومی

پزشک عمومی

 تهران نو- ميدان امامت- جنب داروخانه فرح- پلاك184


دکتر صادق جاوید

دکتر صادق جاوید

پزشک عمومی

پزشک عمومی

 خيابان پيروزي- خيابان نبرد- نرسيده به چهارراه فرزانه- مقابل داروخانه بنفشه- پلاك 781


دکتر عباس کاظمی اقدم

دکتر عباس کاظمی اقدم

پزشک عمومی

پزشک عمومی

 خيابان شهيد رجائي - كوي 13 آبان - كوچه ارديبهشت 3 - پلاك 94


دکتر محمدرضا عادلی

دکتر محمدرضا عادلی

پزشک عمومی

پزشک عمومی

 خيابان شريعتي- خيابان معلم- خيابان پليس- خيابان شهيداجاره دار- پائين ترازچهارراه شيخان- پلاك 419


دکتر محمود فرنیا

دکتر محمود فرنیا

پزشک عمومی

پزشک عمومی

 شهرزيبا– بلوارتعاون – بين بلوارآلاله ورحمان پور– پلاك 11 – واحد2


دکتر مسعود صامت

دکتر مسعود صامت

پزشک عمومی

پزشک عمومی

 رسالت- بين دردشت وسرسبز- پلاك 593