جستجوی پزشک: روان پزشکی (اعصاب و روان) - کرج


دکتر امیر مختارزاده

دکتر امیر مختارزاده

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

فردیس - بین کانال و فلکه 3 - خیابان 27 غربی - ساختمان پزشکان فارابی


دکتر الهه حبیبی نصرآبادی

دکتر الهه حبیبی نصرآبادی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

چهل و پنج متری گلشهر - میدان مادر - درمانگاه شبانه روزی مهرمادر


دکتر وهداد ورزقانی

دکتر وهداد ورزقانی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

میدان سپاه - برج طاق کسری - طبقه 2


دکتر حمید تاجدار

دکتر حمید تاجدار

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

فردیس - نرسیده به فلکه 3 - ساختمان ولی عصر


دکتر بنفشه علی آبادی

دکتر بنفشه علی آبادی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا - ساختمان نیلوفر - واحد 31


دکتر علیرضا رونق

دکتر علیرضا رونق

روان پزشکی (اعصاب و روان)

فوق تخصص روانپزشکی کودکان

چهارراه طالقانی - ابتدای طالقانی شمالی - جنب داروخانه ایلیا


دکتر حسین عبدالهی ثانی

دکتر حسین عبدالهی ثانی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

خیابان شهید بهشتی - نرسیده به چهارراه طالقانی - ساختمان نیلوفر


دکتر سیروس بازرگانی گیلانی

دکتر سیروس بازرگانی گیلانی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان ایرانیان - طبقه 1


دکتر حسین رجایی

دکتر حسین رجایی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

چهارراه طالقانی - بلوار شمالی - شماره 374


دکتر آنا باقری تبریزی

دکتر آنا باقری تبریزی

روان پزشکی (اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

چهل و پنج متری گلشهر - ساختمان گلستان - پلاک 102