جستجوی متخصص: روان پزشک (متخصص اعصاب و روان) - کرج


دکتر رضا وثوقی

دکتر رضا وثوقی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: کرج - میدان شهدا - ساختمان 110 - پلاک 2


دکتر رضا رادگودرزی

دکتر رضا رادگودرزی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - کوچه یادگاری - ساختمان استقلال - طبقه 1


دکتر محمد دهقانی رنانی

دکتر محمد دهقانی رنانی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: کرج - درختی - روبه روی میدان عطار - ساختمان الماس


دکتر مهسا هوشدار

دکتر مهسا هوشدار

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: کرج - بلوار طالقانی شمالی - پلاک 455 - طبقه 2


دکتر اردشیر سلطانیان

دکتر اردشیر سلطانیان

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: کرج - بیمه 4 - جنب پارک مینا - ساختمان پگاه


دکتر ناصر حاجیان مطلق

دکتر ناصر حاجیان مطلق

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: کرج - خیابان شهید بهشتی - کوچه بیمارستان امام - ساختمان آرش


دکتر صباح فیض‌اله

دکتر صباح فیض‌اله

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان پردیس


دکتر علیرضا رونق

دکتر علیرضا رونق

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

فوق تخصص روان پزشکی کودکان

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - ابتدای طالقانی شمالی - جنب داروخانه ایلیا


دکتر امیرهوشنگ باقری ولوجردی

دکتر امیرهوشنگ باقری ولوجردی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: کرج - ابتدای شهید بهشتی - کوچه هما - طبقه فوقانی داروخانه حیدرزاده


دکتر نیلوفر رستگار طالقانی

دکتر نیلوفر رستگار طالقانی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - ساختمان وزرا