جستجوی پزشک: تصویربرداری (رادیولوژی) - تبریز


دکتر ریتا سرخوش

دکتر ریتا سرخوش

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان آزادی - نبش گلگشت - کلینیک گلگشت - طبقه 4


دکتر مسعود نعمتی

دکتر مسعود نعمتی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان ششگلان - بیمارستان کودکان


دکتر محمدکاظم طرزمنی

دکتر محمدکاظم طرزمنی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان آزادی - کلینیک شیخ الرئیس


دکتر ونوس قطره سامانی

دکتر ونوس قطره سامانی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان 22 - طبقه 1


دکتر محسن شفیع‌زاده

دکتر محسن شفیع‌زاده

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - بیمارستان سینا - بخش رادیولوژی


دکتر شهدخت شاهین

دکتر شهدخت شاهین

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

هفده شهریور جدید - روبه روی برج آذربایجان - رادیولوژی شاهین


دکتر حبیب قادری

دکتر حبیب قادری

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان آبان - رادیولوژی قادری


دکتر حمید شریفی

دکتر حمید شریفی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

اول خیابان شمس تبریزی - رادیولوژی شمس تبریزی


دکتر مهرداد سینایی

دکتر مهرداد سینایی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان امام - چهارراه آبرسان - ساختمان پزشکان بقراط - رادیولوژی پرتو


دکتر منیژه حسین‌پور

دکتر منیژه حسین‌پور

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان طالقانی - بالاتر از میدان طالقانی - پلاک 795