جستجوی متخصص: متخصص تصویربرداری (رادیولوژی) - مشهد


دکتر دنیا فرخ تهرانی

دکتر دنیا فرخ تهرانی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - خیابان کوهسنگی - بین کوهسنگی 12 و 14 - پلاک 124


دکتر بهروز دواچی

دکتر بهروز دواچی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - خیابان دانشگاه - دانشگاه 18 - ساختمان 999 - رادیولوژی مهر


دکتر مژده شمسی

دکتر مژده شمسی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - سی متری طلاب - چهارراه برق - سی متری مفتح دوم


دکتر احمد آزادمند

دکتر احمد آزادمند

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - خیابان رازی - پلاک 26


دکتر مهدی اسفندیاری

دکتر مهدی اسفندیاری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - نبش محتشمی 1 - پلاک 75


دکتر محمدرضا داودی

دکتر محمدرضا داودی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - خیابان گلستان شرقی - پلاک 92


دکتر هلن صاحب قلم

دکتر هلن صاحب قلم

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - چهارراه دکترا - خیابان چمران


دکتر محمدجواد کوثر

دکتر محمدجواد کوثر

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - مطهری شمالی - چهارراه 35 متری - جنب داروخانه مهدی


دکتر امید محجوب

دکتر امید محجوب

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - کلاهدوز 4 - پلاک 61


دکتر سعید نقیبی

دکتر سعید نقیبی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - سی متری طلاب - بلوار ابوریحان غربی