جستجوی متخصص: تصویربرداری (رادیولوژی) - مشهد


دکتر سیروس نکوئی

دکتر سیروس نکوئی

تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص تصویربرداری

آدرس مطب: مشهد - خیابان چمران 6/2 - ساختمان آپادانا


دکتر مژده شمسی

دکتر مژده شمسی

تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص تصویربرداری

آدرس مطب: مشهد - سی متری طلاب - چهارراه برق - سی متری مفتح دوم


دکتر احمد آزادمند

دکتر احمد آزادمند

تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص تصویربرداری

آدرس مطب: مشهد - خیابان رازی - پلاک 26


دکتر مهدی اسفندیاری

دکتر مهدی اسفندیاری

تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص تصویربرداری

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - نبش محتشمی 1 - پلاک 75


دکتر محمدرضا داودی

دکتر محمدرضا داودی

تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص تصویربرداری

آدرس مطب: مشهد - خیابان گلستان شرقی - پلاک 92


دکتر هلن صاحب قلم

دکتر هلن صاحب قلم

تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص تصویربرداری

آدرس مطب: مشهد - چهارراه دکترا - خیابان چمران


دکتر محمدجواد کوثر

دکتر محمدجواد کوثر

تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص تصویربرداری

آدرس مطب: مشهد - مطهری شمالی - چهارراه 35 متری - جنب داروخانه مهدی


دکتر امید محجوب

دکتر امید محجوب

تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص تصویربرداری

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - کلاهدوز 4 - پلاک 61


دکتر سعید نقیبی

دکتر سعید نقیبی

تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص تصویربرداری

آدرس مطب: مشهد - سی متری طلاب - بلوار ابوریحان غربی


دکتر مژگان کلالی

دکتر مژگان کلالی

تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص تصویربرداری

آدرس مطب: مشهد - قاسم آباد - شریعتی 3 - پلاک 83