جستجوی متخصص: متخصص تصویربرداری (رادیولوژی) - کرج


دکتر محسن خدارحمی

دکتر محسن خدارحمی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: کرج - طالقانی شمالی - مرکز جراحی فارابی


دکتر محمدجواد مروارید

دکتر محمدجواد مروارید

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: کرج - طالقانی شمالی - اول خیابان بهار - پلاک 94


دکتر محمدطاهر طاهری

دکتر محمدطاهر طاهری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: کرج - فردیس - فلکه اول - کوچه دبستان


دکتر ویدا ضرابی

دکتر ویدا ضرابی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: کرج - گوهردشت - بین سه باندی و فلکه اول - خیابان سنبل - پلاک 37


دکتر حمیدرضا منصوریان

دکتر حمیدرضا منصوریان

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: کرج - نرسیده به میدان مهران - پلاک 44


دکتر شیلا شیوا

دکتر شیلا شیوا

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: کرج - فردیس - ایستگاه پیک - درمانگاه پارس


دکتر عزیزاله نیک‌منش

دکتر عزیزاله نیک‌منش

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: کرج - حصارک - خیابان شهید رجایی - کوچه صالحی


دکتر رامین رسولی‌فر

دکتر رامین رسولی‌فر

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: کرج - انتهای خیابان شهید مطهری - بیمارستان امام حسن مجتبی


دکتر امیر فتاح

دکتر امیر فتاح

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - جنب نمایشگاه کتاب بهمن


دکتر بابک ترجمان

دکتر بابک ترجمان

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: کرج - مهرشهر - بلوار ارم - نبش خیابان رسولی