جستجوی پزشک: تصویربرداری (رادیولوژی) - کرج


دکتر محمدباقر نوروزی صحنه

دکتر محمدباقر نوروزی صحنه

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

چهارراه طالقانی - کوی یادگاری -ساختمان پزشکان استقلال


دکتر عبدالرسول صداقت

دکتر عبدالرسول صداقت

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

عظیمیه - میدان مهران - تصویربرداری پزشکی مرکزی کرج


دکتر لیلا سلیمی

دکتر لیلا سلیمی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

شهرک باهنر - بلوار ماهان


دکتر سیروس طالب‌نژاد

دکتر سیروس طالب‌نژاد

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

سه راه رجایی شهر - نبش کوی کارمندان شمالی


دکتر محمدطاهر طاهری

دکتر محمدطاهر طاهری

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

فردیس - فلکه اول - کوچه دبستان


دکتر ویدا ضرابی

دکتر ویدا ضرابی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

گوهردشت - بین سه باندی و فلکه اول - خیابان سنبل - پلاک 37


دکتر حمیدرضا منصوریان

دکتر حمیدرضا منصوریان

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

نرسیده به میدان مهران - پلاک 44


دکتر شیلا شیوا

دکتر شیلا شیوا

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

فردیس - ایستگاه پیک - درمانگاه پارس


دکتر عزیزاله نیک‌منش

دکتر عزیزاله نیک‌منش

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

حصارک - خیابان شهید رجایی - کوچه صالحی


دکتر بابک ترجمان

دکتر بابک ترجمان

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

مهرشهر - بلوار ارم - نبش خیابان رسولی