جستجوی پزشک: تصویربرداری (رادیولوژی) - کرج


دکتر محسن خدارحمی

دکتر محسن خدارحمی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

طالقانی شمالی - مرکز جراحی فارابی


دکتر محمدجواد مروارید

دکتر محمدجواد مروارید

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

طالقانی شمالی - اول خیابان بهار - پلاک 94


دکتر میثم شفیعی مطهر

دکتر میثم شفیعی مطهر

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

بین چهارراه طالقانی و میدان شهدا - برج شاه کرم - طبقه 2


دکتر میمنت ظفر بالانژاد

دکتر میمنت ظفر بالانژاد

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

گوهردشت - بین سه باندی و فلکه اول - خیابان سنبل - پلاک 37


دکتر زهرا شکری

دکتر زهرا شکری

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی


دکتر فریبا نوحی

دکتر فریبا نوحی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

میدان هفت تیر - ساختمان تالار بورس - واحد 7


دکتر محمدباقر نوروزی صحنه

دکتر محمدباقر نوروزی صحنه

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

چهارراه طالقانی - کوی یادگاری -ساختمان پزشکان استقلال


دکتر عبدالرسول صداقت

دکتر عبدالرسول صداقت

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

عظیمیه - میدان مهران - تصویربرداری پزشکی مرکزی کرج


دکتر امیر فتاح

دکتر امیر فتاح

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

چهارراه طالقانی - جنب نمایشگاه کتاب بهمن


دکتر جلال خان‌طباطبایی

دکتر جلال خان‌طباطبایی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

سه راه رجایی شهر - ساختمان پزشکی 555