جستجوی پزشک: تصویربرداری (رادیولوژی) - تهران


دکتر معصومه گیتی

دکتر معصومه گیتی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان پاسداران - نبش دشتستان 5 - پلاک 148


دکتر رسول شرکت معصومی

دکتر رسول شرکت معصومی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان رسالت - بین خیابان کرمان و میدان رسالت - بعد از پمپ بنزین کرمان - جنب بانک صادرات


دکتر فرح صفوی

دکتر فرح صفوی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

ضلع شمالی بزرگراه رسالت - بین چهارراه مجیدیه


دکتر شاپور شیرانی

دکتر شاپور شیرانی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

کارگر شمالی - نبش بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان مرکز قلب


دکتر پیوند بینا

دکتر پیوند بینا

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

کارگر شمالی - نبش بزرگراه جلال آل احمد - بیمارستان مرکز قلب


دکتر منصور پناهی

دکتر منصور پناهی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

ولیعصر - خیابان مولوی - پلاک 31


دکتر مرضیه متولی

دکتر مرضیه متولی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان ولیعصر - جنب پارک ملت - بیمارستان قلب شهید رجایی


دکتر علی محمدزاده کوه پاره

دکتر علی محمدزاده کوه پاره

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان ولیعصر - جنب پارک ملت - بیمارستان قلب شهید رجایی


دکتر کیارا رضایی کلانتری

دکتر کیارا رضایی کلانتری

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان ولیعصر - جنب پارک ملت - بیمارستان قلب شهید رجایی


دکتر حسین کرجالیان

دکتر حسین کرجالیان

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان شهید بهشتی - خیابان صابونچی - ساختمان ایرانپزشک - پلاک 83 - طبقه 1