جستجوی متخصص: متخصص تصویربرداری (رادیولوژی) - تهران


دکتر الهام زارعی

دکتر الهام زارعی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان ظفر - بیمارستان حضرت علی اصغر


دکتر محمد مولوی

دکتر محمد مولوی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان ظفر - بیمارستان حضرت علی اصغر


دکتر سید مرتضی باقری

دکتر سید مرتضی باقری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از میدان ونک - کوچه شهید والی نژاد - بیمارستان شهید هاشمی نژاد


دکتر محسن دارابی

دکتر محسن دارابی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از میدان ونک - کوچه شهید والی نژاد - بیمارستان شهید هاشمی نژاد


دکتر حمیدرضا حقیقت خواه

دکتر حمیدرضا حقیقت خواه

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - میدان تجریش - بیمارستان شهدای تجریش


دکتر رکسانا آزما

دکتر رکسانا آزما

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - نرسیده به میرداماد - بیمارستان کودکان مفید


دکتر آسیه رضوانی

دکتر آسیه رضوانی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان فلسطین شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - پلاک 439


دکتر هادی رکنی یزدی

دکتر هادی رکنی یزدی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - بلوار کشاورز - خیابان دکتر محمد قریب - مجتمع بیمارستانی امام خمینی


دکتر حوریه باشی زاده فخار

دکتر حوریه باشی زاده فخار

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان میرزای شیرازی - کوچه شهدا - پلاک 5 - واحد 3


دکتر علی اکبر بیدقیان

دکتر علی اکبر بیدقیان

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان تهرانپارس - خیابان جشنواره - خیابان امیر - رادیواوژی بهپخش