جستجوی پزشک: پزشکی ورزشی - تهران


دکتر سارا لطفیان

دکتر سارا لطفیان

پزشکی ورزشی

متخصص طب ورزشی

آدرس مطب: تهران - خیابان ولیعصر - جنب پارک ملت - بیمارستان قلب شهید رجایی


دکتر حمیدرضا اصلانی

دکتر حمیدرضا اصلانی

پزشکی ورزشی

متخصص طب ورزشی

آدرس مطب: تهران - باوار کشاورز - پلاک 183 - بیمارستان پارس