جستجوی پزشک: جراح عمومی - اصفهان


دکتر شمیلا رضوی

دکتر شمیلا رضوی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: اصفهان - آمادگاه - جنب داروخانه سپاهان - مجتمع پزشکی سپاهان - طبقه 3


دکتر غلامحسین وکیل‌زاده هاتفی

دکتر غلامحسین وکیل‌زاده هاتفی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - ساختمان پزشکان - ورودی 2


دکتر شمسی روانخواه

دکتر شمسی روانخواه

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: اصفهان - دروازه شیراز - مجتمع فراز - طبقه 2


دکتر عباسعلی نصراصفهانی

دکتر عباسعلی نصراصفهانی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - جنب بانک سپه


دکتر عبدالعلی رازقیان جهرمی

دکتر عبدالعلی رازقیان جهرمی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان گلخانه - ساختمان پزشکان


دکتر عبداله متقی

دکتر عبداله متقی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: اصفهان - آمادگاه - جنب داروخانه شبانه روزی اصفهان


دکتر فاطمه رحمتی احمدآبادی

دکتر فاطمه رحمتی احمدآبادی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: اصفهان - آمادگاه - ساختمان آژند


دکتر مسعود ناظم

دکتر مسعود ناظم

جراح عمومی

فوق تخصص جراحی کودکان

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه -جنب داروخانه سپاهان - مجتمع پزشکی سپاهان


دکتر حسین ابدالی

دکتر حسین ابدالی

جراح عمومی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس مطب: اصفهان - ابتدای چهارباغ بالا - مجتمع کوثر - فاز 2


دکتر مهرداد ادیب پارسا

دکتر مهرداد ادیب پارسا

جراح عمومی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس مطب: اصفهان - بلوار کاوه - بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم