جستجوی پزشک: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - تبریز


دکتر یداله احمدی

دکتر یداله احمدی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

ارتش جنوبی - روبه روی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 4


دکتر علی اسکندری

دکتر علی اسکندری

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

چهارراه باغشمال - اول هفده شهریور جدید - ساختمان شماره 10


دکتر صمد هژیرکارزار

دکتر صمد هژیرکارزار

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

چهارراه آبرسانی - ساختمان ایران کلینیک


دکتر امیرعلی نثارنوبری

دکتر امیرعلی نثارنوبری

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

خیابان هفده شهریور جدید - روبه روی بستنی وحید


دکتر سیروس کاشفی فهیمیان

دکتر سیروس کاشفی فهیمیان

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

خیابان هفده شهریور جدید - روبه روی مقصودیه - ساختمان شاهین


دکتر محمدعلی اصل‌منادی سه‌درود

دکتر محمدعلی اصل‌منادی سه‌درود

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آبرسان - فلکه دانشگاه - ساختمان پزشکان نور - طبقه 5


دکتر امیرحسن انسان‌نژاد

دکتر امیرحسن انسان‌نژاد

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

هفده شهریور جدید - روبه روی آزمایشگاه مهر - مجتمع سینا - پلاک 4


دکتر حسن حسن‌زاده

دکتر حسن حسن‌زاده

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

خیابان هفده شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه 1


دکتر بهروز ساجدی

دکتر بهروز ساجدی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

خیابان هفده شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3


دکتر یداله سزاوار

دکتر یداله سزاوار

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

خیابان ارتش جنوبی - روبه روی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب