جستجوی متخصص: جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - تبریز


دکتر بابک فرهت

دکتر بابک فرهت

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان سعدی - ساختمان جهان سیر - طبقه 2


دکتر امیرحسن انسان‌نژاد

دکتر امیرحسن انسان‌نژاد

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - روبه روی آزمایشگاه مهر - مجتمع سینا - پلاک 4


دکتر حسن حسن‌زاده

دکتر حسن حسن‌زاده

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه 1


دکتر بهروز ساجدی

دکتر بهروز ساجدی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3


دکتر یداله سزاوار

دکتر یداله سزاوار

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبه روی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب


دکتر حمیرا علمداری

دکتر حمیرا علمداری

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان 111 - روبه روی بستنی وحید


دکتر احد هوشنگی

دکتر احد هوشنگی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه 3


دکتر کمال الدین حسن زاده نوکاشتی

دکتر کمال الدین حسن زاده نوکاشتی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه 1


دکتر محمد دادیان

دکتر محمد دادیان

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان 717


دکتر محسن امجدی زین الحاجلو

دکتر محسن امجدی زین الحاجلو

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

فلوشیپ اندویورولوژی و لاپاروسکوپی

آدرس مطب: تبریز - خیابان دانشگاه - روبرو سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - بیمارستان امام رضا