جستجوی متخصص: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - تبریز


دکتر محمد حیدرلو

دکتر محمد حیدرلو

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک


دکتر علی غفارلو

دکتر علی غفارلو

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان اطبا


دکتر حسین زعفرانی

دکتر حسین زعفرانی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - حد فاصل بین سه راه طالقانی و سه راه تربیت - مجتمع شهریار


دکتر صمد محمودی رشید

دکتر صمد محمودی رشید

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور - روبروی بستنی وحید - جنب بانک قوامین - ساختمان 111 - طبقه 2


دکتر جلال پیمانی

دکتر جلال پیمانی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - اول خیابان طالقانی - روبروی مصلی - ساختمان پزشکان شهریار - طبقه 2


دکتر افشار زمردی

دکتر افشار زمردی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 6


دکتر یداله احمدی

دکتر یداله احمدی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - ارتش جنوبی - روبه روی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 4


دکتر علی اسکندری

دکتر علی اسکندری

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - چهارراه باغشمال - اول هفده شهریور جدید - ساختمان شماره 10


دکتر صمد هژیرکارزار

دکتر صمد هژیرکارزار

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - چهارراه آبرسانی - ساختمان ایران کلینیک


دکتر امیرعلی نثارنوبری

دکتر امیرعلی نثارنوبری

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - روبه روی بستنی وحید