جستجوی متخصص: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - مشهد


دکتر رضا مهدوی زفرقندی

دکتر رضا مهدوی زفرقندی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان بعثت 12 -ساختمان مهدوی طبقه 1


دکتر ایرج افتخارشاهرودی

دکتر ایرج افتخارشاهرودی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان بعثت 12 -ساختمان مهدوی طبقه 1


دکتر غلامرضا عباس زاده حصار

دکتر غلامرضا عباس زاده حصار

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - اول خیابان ابن سینا - ساختما کیمیا


دکتر محمدرضا واسعی

دکتر محمدرضا واسعی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان چمران - جنب آزمایشگاه پاستور


دکتر علی شمسا

دکتر علی شمسا

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - ابن سینا - ساختمان پزشکان


دکتر وهاب بنکدار

دکتر وهاب بنکدار

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان چمران - مقابل بنیاد شهید


دکتر محمد امیر خمر

دکتر محمد امیر خمر

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - بلوار خیام - بعد از هدایت


دکتر فریدون شاملو

دکتر فریدون شاملو

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان اسد زاده - نبش خیابان اسرا - پلاک 98


دکتر سید جعفر شریعت رضوی

دکتر سید جعفر شریعت رضوی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - اول خیابان پرستار


دکتر کامیار اقبالی

دکتر کامیار اقبالی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - اول سه راه جم - ساختمان پزشکان جم - طبقه 1