جستجوی پزشک: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - مشهد


دکتر غلامرضا عباس زاده حصار

دکتر غلامرضا عباس زاده حصار

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - اول خیابان ابن سینا - ساختما کیمیا


دکتر محمدتقی نگین تاج

دکتر محمدتقی نگین تاج

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد


دکتر مسعود عیسی پورچشانی

دکتر مسعود عیسی پورچشانی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - پرستار 1 - ساختمان پزشکان سروش


دکتر وحید دائی

دکتر وحید دائی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - سی متری طالب - نبش مفتح 3


دکتر ابوالفضل اقوامی

دکتر ابوالفضل اقوامی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - کوهسنگی - پلاک 8


دکتر عزت اله مقبلی

دکتر عزت اله مقبلی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - بلوار سجاد - نبش بهار 2 - مجتمع تجاری بهار - طبقه 2 - پلاک 1


دکتر شهره شریف کاشانی

دکتر شهره شریف کاشانی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - خیابان پرستار - بین پرستار 1 و 3- پلاک 9


دکتر کامیار اقبالی

دکتر کامیار اقبالی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - اول سه راه جم - ساختمان پزشکان جم - طبقه 1


دکتر محمد هادی شکیبی

دکتر محمد هادی شکیبی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - قاسم اباد -بلوار حجاب -میدان حجاب -ساختمان پزشکان غرب - طبقه 2


دکتر بهتاش پدرام راد

دکتر بهتاش پدرام راد

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد- نبش پرستار 1- پلاک 3/2 - ساختمان پزشکان حکیم توس - طبقه 2