جستجوی پزشک: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - مشهد


دکتر رضا مهدوی زفرقندی

دکتر رضا مهدوی زفرقندی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

خیابان بعثت 12 -ساختمان مهدوی طبقه 1


دکتر ایرج افتخارشاهرودی

دکتر ایرج افتخارشاهرودی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

خیابان بعثت 12 -ساختمان مهدوی طبقه 1


دکتر محمدمهدی ایمانی

دکتر محمدمهدی ایمانی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

سی متری طلاب - خیابان وحید - بین وحید 5 و 7


دکتر علیرضا جواد

دکتر علیرضا جواد

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

خیابان احمدآباد - عارف 2 - پلاک 30/1 - طبقه 3


دکتر امین کدخدایان

دکتر امین کدخدایان

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

خیابان دانشگاه - خیابان گلستان - پلاک 96


دکتر امیررضا علی‌اکبرزاده

دکتر امیررضا علی‌اکبرزاده

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

پرستار 1 - ساختمان پزشکان 20


دکتر محمدرضا واسعی

دکتر محمدرضا واسعی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

خیابان چمران - جنب آزمایشگاه پاستور


دکتر علی شمسا

دکتر علی شمسا

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

ابن سینا - ساختمان پزشکان