جستجوی متخصص: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - مشهد


دکتر محمد اصل زارع

دکتر محمد اصل زارع

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - بیمارستان قائم - کلینیک ویژه


دکتر امیر هژبرالساداتی

دکتر امیر هژبرالساداتی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - خیابان محتشمی 1 - ساختمان 33


دکتر محمدمهدی ایمانی

دکتر محمدمهدی ایمانی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - سی متری طلاب - خیابان وحید - بین وحید 5 و 7


دکتر علیرضا جواد

دکتر علیرضا جواد

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - عارف 2 - پلاک 30/1 - طبقه 3


دکتر امین کدخدایان

دکتر امین کدخدایان

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان دانشگاه - خیابان گلستان - پلاک 96


دکتر امیررضا علی اکبرزاده

دکتر امیررضا علی اکبرزاده

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - پرستار 1 - ساختمان پزشکان 20


دکتر محمدرضا واسعی

دکتر محمدرضا واسعی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان چمران - جنب آزمایشگاه پاستور


دکتر جمشید محمد زاده

دکتر جمشید محمد زاده

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - نبش خیابان بهشت


دکتر مهدی لطفی

دکتر مهدی لطفی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - کوی دکترا - نبش ابن سینا 6 - پلاک 84


دکتر وهاب بنکدار

دکتر وهاب بنکدار

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان چمران - مقابل بنیاد شهید