جستجوی متخصص: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - اصفهان


دکتر سید مسعود سجادی

دکتر سید مسعود سجادی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - پل بزرگمهر- اول خیابان بزرگمهر- ساختمان 152


دکتر فرج الله هدایت

دکتر فرج الله هدایت

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شمس آبادی - روبروی بنیاد شهید - ساختمان زمرد


دکتر فرهاد تدین نجف آبادی

دکتر فرهاد تدین نجف آبادی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - نرسیده به چهارراه فلسطین - بن بست بوعلی


دکتر فرهاد آذرنوش

دکتر فرهاد آذرنوش

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان بزرگمهر - مقابل بیمارستان شهید صدوقی - ساختمان میرداماد - طبقه 2


دکتر محمدهاتف خرمی

دکتر محمدهاتف خرمی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شمس آبادی - جنب بیمارستان عیسی ابن مریم


دکتر حمید مکتوبیان

دکتر حمید مکتوبیان

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان بزرگمهر - اول خیابان هشت بهشت غربی - ساختمان سارا


دکتر احمد محمدی جزی

دکتر احمد محمدی جزی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - روبه روی ساختمان جامکو


دکتر اصغر قلمکاری

دکتر اصغر قلمکاری

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان فردوسی - پلاک 24


دکتر عنایت‌اله ایزدی

دکتر عنایت‌اله ایزدی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - شمس آبادی - روبه روی بیمارستان سینا


دکتر حسنعلی عسکری‌نژاد

دکتر حسنعلی عسکری‌نژاد

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - جنب قنادی بابک