جستجوی متخصص: جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - اصفهان


دکتر همایون عباسی

دکتر همایون عباسی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فردوسی - ساختمان حکیم - طبقه 1


دکتر احمدرضا آبدار

دکتر احمدرضا آبدار

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان توحید میانی - روبه روی بانک سامان - ساختمان تندیس


دکتر محمود کبیری نجف‌آبادی

دکتر محمود کبیری نجف‌آبادی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - شمس آبادی - ساختمان ام ار ای - طبقه 2


دکتر مصطفی خلیقی‌نژاد

دکتر مصطفی خلیقی‌نژاد

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - میدان فلسطین - ساختمان حافظ


دکتر محمدرضا قرائتی کوپائی

دکتر محمدرضا قرائتی کوپائی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - ساختمان آژند - طبقه 3


دکتر حسن شیری

دکتر حسن شیری

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - طبقه فوقانی جامکو


دکتر حمید مزدک

دکتر حمید مزدک

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان میر - روبه روی داروخانه نقش جهان


دکتر پیمان صالحی

دکتر پیمان صالحی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان توحید میانی - مجتمع نگار 2 - طبقه 2


دکتر حسنعلی عسکری‌نژاد

دکتر حسنعلی عسکری‌نژاد

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - جنب قنادی بابک


دکتر بهمن آستانه

دکتر بهمن آستانه

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - شمس آبادی - مقابل بیمارستان عیسی ابن مریم