جستجوی متخصص: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - اصفهان


دکتر محمود کبیری نجف‌آبادی

دکتر محمود کبیری نجف‌آبادی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - شمس آبادی - ساختمان ام ار ای - طبقه 2


دکتر مصطفی خلیقی‌نژاد

دکتر مصطفی خلیقی‌نژاد

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - میدان فلسطین - ساختمان حافظ


دکتر محمدرضا قرائتی کوپائی

دکتر محمدرضا قرائتی کوپائی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - ساختمان آژند - طبقه 3


دکتر حسن شیری

دکتر حسن شیری

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - طبقه فوقانی جامکو


دکتر سعید بهجتی نجف آبادی

دکتر سعید بهجتی نجف آبادی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - مجتمع گلدیس


دکتر سیدمهدی ابطحی

دکتر سیدمهدی ابطحی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - نرسیده به چهارراه فلسطین - بن بست بوعلی 2


دکتر حمید مزدک

دکتر حمید مزدک

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان میر - روبه روی داروخانه نقش جهان


دکتر پیمان صالحی

دکتر پیمان صالحی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان توحید میانی - مجتمع نگار 2 - طبقه 2


دکتر مجید حقیقت

دکتر مجید حقیقت

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شمس آبادی - مقابل بیمارستان عیسی ابن مریم - ساختمان 71


دکتر فرهاد آذرنوش

دکتر فرهاد آذرنوش

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان بزرگمهر - مقابل بیمارستان شهید صدوقی - ساختمان میرداماد - طبقه 2