جستجوی متخصص: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - اصفهان


دکتر همایون عباسی

دکتر همایون عباسی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فردوسی - ساختمان حکیم - طبقه 1


دکتر احمدرضا آبدار

دکتر احمدرضا آبدار

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان توحید میانی - روبه روی بانک سامان - ساختمان تندیس


دکتر محمود کبیری نجف آبادی

دکتر محمود کبیری نجف آبادی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - شمس آبادی - ساختمان ام ار ای - طبقه 2


دکتر مصطفی خلیقی نژاد

دکتر مصطفی خلیقی نژاد

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - میدان فلسطین - ساختمان حافظ


دکتر محمدرضا قرائتی کوپائی

دکتر محمدرضا قرائتی کوپائی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - ساختمان آژند - طبقه 3


دکتر احمد محمدی جزی

دکتر احمد محمدی جزی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - روبه روی ساختمان جامکو


دکتر اصغر قلمکاری

دکتر اصغر قلمکاری

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان فردوسی - پلاک 24


دکتر عنایت اله ایزدی

دکتر عنایت اله ایزدی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - شمس آبادی - روبه روی بیمارستان سینا


دکتر حسنعلی عسکری نژاد

دکتر حسنعلی عسکری نژاد

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان آمادگاه - جنب قنادی بابک


دکتر بهمن آستانه

دکتر بهمن آستانه

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: اصفهان - شمس آبادی - مقابل بیمارستان عیسی ابن مریم