جستجوی متخصص: جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - شیراز


دکتر عبدالعزیز خضری

دکتر عبدالعزیز خضری

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: شیراز - میدان نمازی - درمانگاه مطهری


دکتر حسینقلی خویش دوست برازجانی

دکتر حسینقلی خویش دوست برازجانی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریم خان زند - نزدیک به هتل پارس - ساختمان سعادت - طبقه 3


دکتر منصور پژمان

دکتر منصور پژمان

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: شیراز - خیابان هفت تیر (۲0 متری سینما سعدی) - کوچه بانک سامان - ساختمان پاسارگاد


دکتر فرهاد میرکاظمی

دکتر فرهاد میرکاظمی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - نبش صورتگر - ساختمان کیمیا - طبقه 4


دکتر گشتاسب ملک زاده

دکتر گشتاسب ملک زاده

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: شیراز - تاچارا - جنب رستوران زیتون - مجتمع پزشکی ابن سینا


دکتر پرهام مسعودی

دکتر پرهام مسعودی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - بین خیابان هفت تیر و شهید فقیهی - ساختمان پزشکان فارس - طبقه 5


دکتر سعید شاکری

دکتر سعید شاکری

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: شیراز - شهرک گلشن - درمانگاه مادر و کودک


دکتر عبدالمجید عرفان‌فر

دکتر عبدالمجید عرفان‌فر

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - نزدیک به بیمارستان شهید فقیهی - ساختمان سینا


دکتر عبدالعظیم خورشیدی

دکتر عبدالعظیم خورشیدی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - ساختمان شیراز - طبقه 4


دکتر محمدمهدی شفیعی

دکتر محمدمهدی شفیعی

جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - روبه روی هتل پارس - کوچه 47 - ساختمان گلستان - طبقه 2