کمپین جذب سرمایه جمعی پزشک خوب

ما در ماه های اخیر توانستیم با جذب پزشکان و کاربران خدمات خود را با موفقیت ارائه کنیم و در حال حاضر برای رشد بیشتر و گسترش فعالیت ها کمپینی برای جذب سرمایه ایجاد کرده ایم. در این کمپین که عموم افراد یا پزشکان می توانند در آن شرکت کنند هر فرد با یک سرمایه گذاری خرد می تواند در سود ما شریک شود. چه یک پزشک خوب هستید چه کاربر ما، چه صرفا علاقمند به راه اندازی استارتاپ ها یا سرمایه گذاری در این حوزه، فرصت سرمایه گذاری در یک کسب و کار شریفی را از دست ندهید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این کمپین و مشارکت در آن به crowdilon.com مراجعه کنید.