لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب

آزمون اضطراب بک (BAI)

تعداد سوالات

21 سوال

زمان مورد نیاز

8 دقیقه

هزینه

رایگان

پرسشنامه اضطراب بک، یک پرسشنامه خودگزارشی است که برای اندازه ‎گیری شدت اضطراب در افراد نوجوان و بزرگسال تهیه شده است. این آزمون دارای یک پرسشنامه خودگزارشی چندگزینه ای با 21 سوال است که برای بررسی شدت اضطراب به کار می رود.

این آزمون عموما برای سنجش افراد بالای 17 سال استفاده می ‎شود.

لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و مشخص کنید در خلال هفتۀ گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید.

لازم به ذکر است که در پایان آزمون یک کد رهگیری به شما اعلام می شود که می توانید به مشاور خود (در صورتی که در سایت پزشک خوب دارای وقت دهی باشد) اعلام کنید تا برای بررسی تخصصی تست شما و کارشناسی از آن استفاده کند. ضمن اینکه پاسخ تست از حساب کاربری، قسمت "آزمون های من" نیز برای خود شما قابل مشاهده است.

ورود و شروع آزمون اضطراب بک