‎آرشیو روزانه: آوریل 4, 2017


محققان موفق به بازسازی شبکیه چشم شدند
محققان بسیار در تلاش بودند تا از ضعیف شدن شبکیه چشم به روشی درست جلوگیری کنند. محققان قادر به کاشت نوعی ماده حساس به نور شده‌اند که می‌تواند حداقل بخشی از شبکیه را بازسازی کرده و بینایی را تقویت کند.

محققان موفق به بازسازی شبکیه چشم شدند