مدیتیشن


مایندفولنس (توجه‌آگاهی) چیست؟ اگر از هجوم افکار مختلف به ذهنتان برآشفته اید و به دنبال راهی برای آسان تر گرفتن زندگی و کاهش استرس هستید، حتما این مطلب را مطالعه نمایید. در این مقاله شما را با تعریف مایندفولنس (ذهن آگاهی، توجه آگاهی) و همچنین موارد استفاده و فواید آن در زندگی روزمره آشنا خواهیم کرد.  توجه آگاهی (mindfulness) که با نام های ذهن آگاهی و بهوشیاری نیز از آن یاد می شود، به معنای هماهنگ شدن با تجربۀ لحظه به لحظه و روشی خاص برای زندگی است که رنج کمتر و زندگی پرمعناتر را نوید می‌دهد.    با زندگی […]

مایندفولنس یا توجه آگاهی چیست و چه کاربردی دارد؟