نابینایی


محققان موفق به بازسازی شبکیه چشم شدند
محققان بسیار در تلاش بودند تا از ضعیف شدن شبکیه چشم به روشی درست جلوگیری کنند. محققان قادر به کاشت نوعی ماده حساس به نور شده‌اند که می‌تواند حداقل بخشی از شبکیه را بازسازی کرده و بینایی را تقویت کند.

محققان موفق به بازسازی شبکیه چشم شدند