لادن کوه بر - مشاور، روانشناس
مشاوره خانواده مشاوره ازدواج مشاوره فردی زوج درمانی

لادن کوه بر

 
بیمه های تحت پوشش متخصص:
بیمه های تکمیلی
، 
تامین اجتماعی

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

لادن کوه بر

لادن کوه بر - مشاور، روانشناس

لادن کوه بر

مشاوره خانواده مشاوره ازدواج مشاوره فردی زوج درمانی
بیمه‌ها:
بیمه های تکمیلی
، 
تامین اجتماعی

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

 • پیشگیری، شناخت، ارجاع و درمان اختلالات فردی شامل:
  - افسردگی
  - دو قطبی
  - وسواس
  - اختلالات جنسی
  - اختلالات اضطرابی و ...
 • تعارضات زناشویی (سکس تراپی)
 • پیمان شکنی (خیانت زوجین)
 • شکست عشقی (دوران آشنایی، نامزدی، عقد)
 • طلاق عاطفی (دوران متاهلی)
 • رابطه ناسالم (ازدواج سفید)
 • اعتیاد (مخدر و محرک)
 • اجرا و تفسیر تست های:
  - NEO
  - میلون
  - شخصیت MMPI
  - پیش از ازدواج
 • رویکرد درمان: CBT
 • کارشناس ارشد و متخصص روانشناسی عمومی
 • روانشناس و مشاور فردی کلینیک معنا
 • استاد دانشگاه جامع علمی-کاربردی
 • مدرس واحدهای روانشناسی عمومی، روانشناسی کار، روانشناسی صنعتی-سازمانی دانشگاه علمی کاربردی
 • مشاور فردی-تحصیلی و اضطراب های رایج دانشجویی (کشاورزی دانشگاه تهران)
 • روانشناس دانشگاه بین المللی قند
 • درمان آسیب های اجتماعی-فردی مثل:
  - شکست عاطفی
  - طلاق
  - پیمان شکنی (بی وفایی)
  - تشخیص، ارجاع و درمان اعتیاد (ماتریکس درمانی)
  - مدرس بهزیستی
 • اجرای کارگاه های:
  - پیش از ازدواج ( آشنایی، نامزدی، عقد)
  - مهارت های زندگی دانشجویی
  - مدیریت خشم
  - مدیریت استرس
  - مدیریت برقراری ارتباط مؤثر
  - رفتار جرأتمندانه
  - رضایت شغلی
  - تغییر سبک زندگی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی عمومی ایران
 • عضو انجمن ازدواج و خانواده
خدمات

 • پیشگیری، شناخت، ارجاع و درمان اختلالات فردی شامل:
  - افسردگی
  - دو قطبی
  - وسواس
  - اختلالات جنسی
  - اختلالات اضطرابی و ...
 • تعارضات زناشویی (سکس تراپی)
 • پیمان شکنی (خیانت زوجین)
 • شکست عشقی (دوران آشنایی، نامزدی، عقد)
 • طلاق عاطفی (دوران متاهلی)
 • رابطه ناسالم (ازدواج سفید)
 • اعتیاد (مخدر و محرک)
 • اجرا و تفسیر تست های:
  - NEO
  - میلون
  - شخصیت MMPI
  - پیش از ازدواج
 • رویکرد درمان: CBT
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

 • کارشناس ارشد و متخصص روانشناسی عمومی
 • روانشناس و مشاور فردی کلینیک معنا
 • استاد دانشگاه جامع علمی-کاربردی
 • مدرس واحدهای روانشناسی عمومی، روانشناسی کار، روانشناسی صنعتی-سازمانی دانشگاه علمی کاربردی
 • مشاور فردی-تحصیلی و اضطراب های رایج دانشجویی (کشاورزی دانشگاه تهران)
 • روانشناس دانشگاه بین المللی قند
 • درمان آسیب های اجتماعی-فردی مثل:
  - شکست عاطفی
  - طلاق
  - پیمان شکنی (بی وفایی)
  - تشخیص، ارجاع و درمان اعتیاد (ماتریکس درمانی)
  - مدرس بهزیستی
 • اجرای کارگاه های:
  - پیش از ازدواج ( آشنایی، نامزدی، عقد)
  - مهارت های زندگی دانشجویی
  - مدیریت خشم
  - مدیریت استرس
  - مدیریت برقراری ارتباط مؤثر
  - رفتار جرأتمندانه
  - رضایت شغلی
  - تغییر سبک زندگی
عضویت در انجمن‌ها

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی عمومی ایران
 • عضو انجمن ازدواج و خانواده
امتیاز خود را درج نموده و نظر خود را درباره لادن کوه بر بنویسید:
نظرات
امتیاز 4.85 از ۵
امتیاز شما:
اولین کسی باشید که به این متخصص نظر میدهد.