پیشنهاد پزشک خوب

مشاوره ازدواج مشاوره خانواده زوج درمانی مشاوره فردی
|
مشهد
مسلم رومیانی
مشاوره ازدواج زوج درمانی مشاوره فردی روان درمانی
|
مشهد
غزل رامتین فر
مشاوره تحصیلی و شغلی مشاوره فردی نوروتراپی - نوروفیدبک مشاوره نوجوان
|
سید رضا طالبی
مشاوره ازدواج زوج درمانی روان درمانی سکس تراپی
|
مشهد
دکتر مهدی ولی زاده
مشاوره ازدواج زوج درمانی مشاوره فردی سکس تراپی
|
مشهد
دکتر ریحانه پناهی
روان درمانی مشاوره فردی زوج درمانی مشاوره ازدواج
|
مشهد
دکتر مهتا خزیمه
فریبا قلعه نوی - مشاور، روانشناس
مشاوره کودک مشاوره تحصیلی و شغلی مشاوره فردی

فریبا قلعه نوی

|
 
بیمه های تحت پوشش متخصص: ندارد

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

فریبا قلعه نوی

فریبا قلعه نوی - مشاور، روانشناس

فریبا قلعه نوی

|
مشاوره کودک مشاوره تحصیلی و شغلی مشاوره فردی
بیمه‌ها: ندارد

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

|

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

 • درمانگر کودک و نوجوان
 • مشاوره تحصیلی
 • مشاوره فردی
 • دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی علوم تربیتی گرایش کودکان استثنائی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • سردبیری نشریه ی دانشجویی "تحول و تربیت" دانشگاه فردوسی مشهد به مدت یکسال
 • سابقه عضویت در شورای کارگروه روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
 • سابقه عضویت فعال در انجمن علمی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارگاه ها و کنگره ها:
  کارگاه مهارت های فرزند پروری
  کارگاه درمان شناختی رفتاری (CBT)
  دوره ضمن خدمت آشنایی با انتخاب رشته کنکور سراسری
  کارگاه اصول تند خوانی
  کنگره ملی هیپونتیزم در مشهد
  کارگاه مدیریت ذهن در مشهد
  کارگاه تکنیک های تمرین ذهنی در مشهد
  کارگاه هوش وکسلر
  کارگاه تربیت بازی درمانگر

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
خدمات

 • درمانگر کودک و نوجوان
 • مشاوره تحصیلی
 • مشاوره فردی
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

 • دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارشناسی علوم تربیتی گرایش کودکان استثنائی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • سردبیری نشریه ی دانشجویی "تحول و تربیت" دانشگاه فردوسی مشهد به مدت یکسال
 • سابقه عضویت در شورای کارگروه روانشناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
 • سابقه عضویت فعال در انجمن علمی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کارگاه ها و کنگره ها:
  کارگاه مهارت های فرزند پروری
  کارگاه درمان شناختی رفتاری (CBT)
  دوره ضمن خدمت آشنایی با انتخاب رشته کنکور سراسری
  کارگاه اصول تند خوانی
  کنگره ملی هیپونتیزم در مشهد
  کارگاه مدیریت ذهن در مشهد
  کارگاه تکنیک های تمرین ذهنی در مشهد
  کارگاه هوش وکسلر
  کارگاه تربیت بازی درمانگر

عضویت در انجمن‌ها

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
امتیاز خود را درج نموده و نظر خود را درباره فریبا قلعه نوی بنویسید:
نظرات
امتیاز 4.5 از ۵
امتیاز شما:
اولین کسی باشید که به این متخصص نظر میدهد.