پیشنهاد پزشک خوب

مشاوره ازدواج مشاوره فردی روان درمانی
|
تهران
محمد خالقی
مشاوره ازدواج مشاوره خانواده مشاوره فردی مشاوره نوجوان
|
تهران
دکتر لیلا شکوری
مشاوره ازدواج زوج درمانی مشاوره فردی روان درمانی
|
نسرین ترابی صائین
روان درمانی مشاوره خانواده مشاوره فردی مشاوره ازدواج
|
تهران
فاطمه ثمنی
مشاوره خانواده مشاوره فردی سکس تراپی نوروتراپی - نوروفیدبک
|
کبری ملکی
مشاوره ازدواج مشاوره خانواده مشاوره فردی مشاوره نوجوان
|
تهران
دکتر آسیه برجی
الهام محمدی - مشاور، روانشناس
مشاوره تحصیلی و شغلی مشاوره ازدواج مشاوره فردی

الهام محمدی

|
 
بیمه های تحت پوشش متخصص: ندارد

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

الهام محمدی

الهام محمدی - مشاور، روانشناس

الهام محمدی

|
مشاوره تحصیلی و شغلی مشاوره ازدواج مشاوره فردی
بیمه‌ها: ندارد

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

|

تکمیل و ارتقای اطلاعات متخصص

 • مشاوره فردی
 • خدمات مشاوره پیش از ازدواج
 • مشاوره تحصیلی
 • اجرا و تفسیر آزمون های شخصیتی و اختلالات
 • کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره
 • کارشناس راهنمایی و مشاوره
 • مسئول آموزش های آزاد و کارگاه های آموزشی در موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • دوره های گذرانده شده:
  - درمان شناختی رفتاری
  - تشخیص و درمان اختلالات و انحرافات جنسی
  - تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی و بدنی شکلی
  - فرزندپروری و تربیت جنسی کودک
  - مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان
  - بازی درمانی ویژه اختلالات اضطرابی کودکان
  - تشخیص و درمان بیش فعالی کودکان
  - اجرا، تفسیر و نمره گذاری نسخه چهارم مقیاس های هوش وکسلر کودکان
  - اجرا، تفسیر و نمره گذاری هوش آزمای استنفورد-بینه
  - میانجی گری و حل تعارض در مدرسه
  - مشاوره پیش از ازدواج (مقدماتی و پیشرفته)
  - نوروفیدبک
  - مشاوره سوگ
  - خیانت
  - روایت درمانی
  - رفتار درمانی دیالکتیک
  - فیلم درمانی
خدمات

 • مشاوره فردی
 • خدمات مشاوره پیش از ازدواج
 • مشاوره تحصیلی
 • اجرا و تفسیر آزمون های شخصیتی و اختلالات
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

 • کارشناس ارشد راهنمایی و مشاوره
 • کارشناس راهنمایی و مشاوره
 • مسئول آموزش های آزاد و کارگاه های آموزشی در موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • دوره های گذرانده شده:
  - درمان شناختی رفتاری
  - تشخیص و درمان اختلالات و انحرافات جنسی
  - تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی و بدنی شکلی
  - فرزندپروری و تربیت جنسی کودک
  - مربیگری مهارت های زندگی کودک و نوجوان
  - بازی درمانی ویژه اختلالات اضطرابی کودکان
  - تشخیص و درمان بیش فعالی کودکان
  - اجرا، تفسیر و نمره گذاری نسخه چهارم مقیاس های هوش وکسلر کودکان
  - اجرا، تفسیر و نمره گذاری هوش آزمای استنفورد-بینه
  - میانجی گری و حل تعارض در مدرسه
  - مشاوره پیش از ازدواج (مقدماتی و پیشرفته)
  - نوروفیدبک
  - مشاوره سوگ
  - خیانت
  - روایت درمانی
  - رفتار درمانی دیالکتیک
  - فیلم درمانی
امتیاز خود را درج نموده و نظر خود را درباره الهام محمدی بنویسید:
نظرات
امتیاز 3.83 از ۵
امتیاز شما:
اولین کسی باشید که به این متخصص نظر میدهد.