لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
دکتر سارا نداف - مشاور، روانشناس
مشاور فردی زوج درمانگر مشاور خانواده روان درمانگر

دکتر سارا نداف

 
بیمه های تحت پوشش متخصص: ندارد

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

دکتر سارا نداف

دکتر سارا نداف - مشاور، روانشناس

دکتر سارا نداف

مشاور فردی زوج درمانگر مشاور خانواده روان درمانگر
بیمه‌ها: ندارد

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

 • مشاوره فردی:
  - اضطراب
  - افسردگی
  - خودآگاهی و خودشناسی
  - مهارت های زندگی
  - وسواس
 • زوج درمانی:
  - خیانت
  - رابطه زوجین
  - حل تعارض زوجین
  - مشاوره پیش ازاردواج
  - بهبود روابط
 • خانواده درمانی:
  - درمان سیستمی
  - روابط زن و شوهر و‌ روابط آن ها با خانواده ها
  - خیانت ها
  - روابط والدین با فرزندان
  - بی قراری ها
 • دکترای تخصصی روانشناسی 
 • کارشناس ارشد روانشناسی
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • برگزارکننده کارگاه های آموزشی روانشناسی شامل:
  - حل تعارض زوجین
  - مهارت های زندگی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
خدمات

 • مشاوره فردی:
  - اضطراب
  - افسردگی
  - خودآگاهی و خودشناسی
  - مهارت های زندگی
  - وسواس
 • زوج درمانی:
  - خیانت
  - رابطه زوجین
  - حل تعارض زوجین
  - مشاوره پیش ازاردواج
  - بهبود روابط
 • خانواده درمانی:
  - درمان سیستمی
  - روابط زن و شوهر و‌ روابط آن ها با خانواده ها
  - خیانت ها
  - روابط والدین با فرزندان
  - بی قراری ها
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

 • دکترای تخصصی روانشناسی 
 • کارشناس ارشد روانشناسی
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • برگزارکننده کارگاه های آموزشی روانشناسی شامل:
  - حل تعارض زوجین
  - مهارت های زندگی
عضویت در انجمن‌ها

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
امتیاز خود را درج نموده و نظر خود را درباره دکتر سارا نداف بنویسید:
اولین کسی باشید که به این متخصص نظر میدهد.
امتیاز و نظرات
امتیاز 4.5 از ۵
امتیاز شما:
اولین کسی باشید که به این متخصص نظر میدهد.