لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
شهین دهقانی - مشاور، روانشناس
روانشناس نوجوان مشاور ازدواج روانشناس بالینی مشاور خانواده

شهین دهقانی

 
بیمه های تحت پوشش متخصص: ندارد

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

شهین دهقانی

شهین دهقانی - مشاور، روانشناس

شهین دهقانی

روانشناس نوجوان مشاور ازدواج روانشناس بالینی مشاور خانواده
بیمه‌ها: ندارد

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

اصلاح و تکمیل اطلاعات متخصص

 • مداخله دراختلالات روانی
 • روان درمانی کودک ونوجوان
 • درمان ADHD
 • رویکرد درمانی: شناختی-فتاری (CBT)
 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 8341
 • ترجمه کتاب when anxiety makes you angry 
 • مدرس کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج با عنوان آموزش مهارت ارتباط موثر
  باهمکاری اداره ورزش و جوانان استان بوشهر
 • مدرس کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج با عنوان آموزش مهارت حل مسئله ومهارت حل تعارض با همکاری اداره ورزش و جوانان استان بوشهر
 • برگزاری کارگاه دوره ای مهارت های زندگی نونهالان در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی استان بوشهر 1400 تا کنون
 • برگزاری کارگاه دوره ای مهارت های زندگی نوجوانان در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی استان بوشهر 1400 تا کنون
 • مدرس دو دوره کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی زوجین در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی استان بوشهر 1400
 • مدرس کارگاه مهارت های زندگی و فرزندپروری در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی و اداره ورزش و جوانان استان بوشهر 1400
 • مدرس کارگاه مهارت غلبه بر خلق منفی با محوریت افسردگی در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی و اداره ورزش و جوانان استان بوشهر 1401
 • مدرس کارگاه مهارت غلبه بر خلق منفی با محوریت اضطراب در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی و اداره ورزش و جوانان استان بوشهر 1401
 • مدرس کارگاه هفتگی مهارت های زندگی نوجوانان در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم 1401
 •  شرکت در همایش ملی آسیب شناسی روانی و مداخلات روانی_اجتماعی ایران
 • گذراندن دوره و کارگاه های:
  - دوره آموزشی و تخصصی تربیت مربی مهارت های زندگی
  - دوره تخصصی جامع درمان شناختی-رفتاری 
  - دوره فنون تنظیم هیجان درعمل
  - دوره تخصصی درمانگری هیجان مدار 
  - دوره تخصصی تربیت زوج درمانگر
  - دوره تخصصی تربیت درمانگربرای اختلالات اضطرابی، وسواسی ونشانه های بدنی
  - دوره توانمندسازی حرفه ای مقدماتی-انجمن مطالعات روان درمانی ایران 
  - کارگاه آموزشی و تخصصی مربیگری مهارت های فرزندپروری موفق
  - دوره آموزشی تخصصی مربیگری مهارت های فرزندپروری ودوره مداخله دردرمان کودکان آسیب دیده جنسی
  - دوره آموزشی دانش افزایی مدیران، روانشناسان ومشاوران مراکز تخصصی مشاوره، ازدواج و خانواده کشور
  - دوره آموزشی تخصصی تربیت درمانگر ADHD (بیش فعالی)
  - دوره مربی گری طرح واره درمانی 
  - دوره آموزشی تنظیم هیجانات وروش های مقابله درکودکان
  - دوره آموزشی توانمندسازی حرفه ای پیشرفته_انجمن مطالعات روان درمانی ایران
  - دوره تخصصی صلاحیت هاواستانداردهای اخلاق حرفه ای برای روانشناسان ومشاوران_انجمن مطالعات روان درمانی ایران
  - دوره آموزشی تخصصی مربیگری مهارت های زندگی نوجوانان_موسسه آموزش عالی مدت 
  - دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری عزت نفس آسیب پذیر_انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران
  - کارگاه آموزشی استانداردهای صلاحیت حرفه ای و اخلاقی در نظارت پسینی_سازمان نظام روانشناسی ومشاوره
  - دوره تخصصی تربیت درمانگرنوجوان
   
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن مطالعات رواندرمانی ایران
 • شماره نظام: 38921
خدمات

 • مداخله دراختلالات روانی
 • روان درمانی کودک ونوجوان
 • درمان ADHD
 • رویکرد درمانی: شناختی-فتاری (CBT)
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران به شماره 8341
 • ترجمه کتاب when anxiety makes you angry 
 • مدرس کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج با عنوان آموزش مهارت ارتباط موثر
  باهمکاری اداره ورزش و جوانان استان بوشهر
 • مدرس کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج با عنوان آموزش مهارت حل مسئله ومهارت حل تعارض با همکاری اداره ورزش و جوانان استان بوشهر
 • برگزاری کارگاه دوره ای مهارت های زندگی نونهالان در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی استان بوشهر 1400 تا کنون
 • برگزاری کارگاه دوره ای مهارت های زندگی نوجوانان در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی استان بوشهر 1400 تا کنون
 • مدرس دو دوره کارگاه آموزش مهارت های ارتباطی زوجین در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی استان بوشهر 1400
 • مدرس کارگاه مهارت های زندگی و فرزندپروری در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی و اداره ورزش و جوانان استان بوشهر 1400
 • مدرس کارگاه مهارت غلبه بر خلق منفی با محوریت افسردگی در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی و اداره ورزش و جوانان استان بوشهر 1401
 • مدرس کارگاه مهارت غلبه بر خلق منفی با محوریت اضطراب در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم با همکاری بهزیستی و اداره ورزش و جوانان استان بوشهر 1401
 • مدرس کارگاه هفتگی مهارت های زندگی نوجوانان در مرکز تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره خورشید جم 1401
 •  شرکت در همایش ملی آسیب شناسی روانی و مداخلات روانی_اجتماعی ایران
 • گذراندن دوره و کارگاه های:
  - دوره آموزشی و تخصصی تربیت مربی مهارت های زندگی
  - دوره تخصصی جامع درمان شناختی-رفتاری 
  - دوره فنون تنظیم هیجان درعمل
  - دوره تخصصی درمانگری هیجان مدار 
  - دوره تخصصی تربیت زوج درمانگر
  - دوره تخصصی تربیت درمانگربرای اختلالات اضطرابی، وسواسی ونشانه های بدنی
  - دوره توانمندسازی حرفه ای مقدماتی-انجمن مطالعات روان درمانی ایران 
  - کارگاه آموزشی و تخصصی مربیگری مهارت های فرزندپروری موفق
  - دوره آموزشی تخصصی مربیگری مهارت های فرزندپروری ودوره مداخله دردرمان کودکان آسیب دیده جنسی
  - دوره آموزشی دانش افزایی مدیران، روانشناسان ومشاوران مراکز تخصصی مشاوره، ازدواج و خانواده کشور
  - دوره آموزشی تخصصی تربیت درمانگر ADHD (بیش فعالی)
  - دوره مربی گری طرح واره درمانی 
  - دوره آموزشی تنظیم هیجانات وروش های مقابله درکودکان
  - دوره آموزشی توانمندسازی حرفه ای پیشرفته_انجمن مطالعات روان درمانی ایران
  - دوره تخصصی صلاحیت هاواستانداردهای اخلاق حرفه ای برای روانشناسان ومشاوران_انجمن مطالعات روان درمانی ایران
  - دوره آموزشی تخصصی مربیگری مهارت های زندگی نوجوانان_موسسه آموزش عالی مدت 
  - دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری عزت نفس آسیب پذیر_انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران
  - کارگاه آموزشی استانداردهای صلاحیت حرفه ای و اخلاقی در نظارت پسینی_سازمان نظام روانشناسی ومشاوره
  - دوره تخصصی تربیت درمانگرنوجوان
   
عضویت در انجمن‌ها

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن مطالعات رواندرمانی ایران
 • شماره نظام: 38921
امتیاز از بین 15 نظر
4.9
12345
با ثبت نظر خود در مورد خدمات این متخصص دیگر کاربران را در انتخاب پزشک کمک کنید

نظرات کاربران

اولین کسی باشید که به این متخصص نظر میدهد.