جستجوی متخصص: متخصص زنان و زایمان - تبریز


دکتر ناهید صفا

دکتر ناهید صفا

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان 2002


دکتر الهه اولاد صاحب مدارک

دکتر الهه اولاد صاحب مدارک

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان آبان


دکتر قاسم امیری بستان آباد

دکتر قاسم امیری بستان آباد

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان آبرسانی - روبه روی بیمارستان شمس - کوچه نسترن 2


دکتر پرویز آزادی اسکویی

دکتر پرویز آزادی اسکویی

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - ساختمان شماره 10 - طبقه 1


دکتر شهین موسوی

دکتر شهین موسوی

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید - روبه روی ساختمان پردیس - ساختمان بهنام


دکتر ساناز سلمان زاده

دکتر ساناز سلمان زاده

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - روبه روی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه 5


دکتر رباب سیدحسینی

دکتر رباب سیدحسینی

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان باغشمال - ساختمان هلیا - طبقه 2


دکتر نوشین شاه محمدی

دکتر نوشین شاه محمدی

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور - ساختمان صدرا - طبقه 4


دکتر لیلی شکورشهابی

دکتر لیلی شکورشهابی

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - روبه روی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه 2


دکتر مریم عزتی

دکتر مریم عزتی

متخصص زنان و زایمان

متخصص و جراح زنان و زایمان

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 13