فرایند تکمیل خرید:
  • انتخاب بسته1
  • انتخاب متخصص2
  • وارد کردن اطلاعات3
  • پرداخت4
  • پایان5

دقت نمایید در حال حاضر مشاوره آنلاین ویدیویی پزشک خوب مخصوص ایرانیان خارج از کشور طراحی شده است. هموطنان ساکن ایران جهت پیدا کردن مشاور و روانشناس به صفحه روانشناسان  مراجعه کنند.

بسته مشاوره 1 جلسه‌ای

EUR 30

یک جلسه مشاوره آنلاین تصویری با روانشناس

در صورتی که به دلیل ابهام جلسات بیشتری را خریداری نمی‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا پیام داده و با همکاران ما صحبت کنید.

بسته مشاوره ۳ جلسه‌ای

EUR 79

سه جلسه مشاوره آنلاین تصویری با روانشناس

بسته پیشنهادی ما به شما

بسته مشاوره ۷ جلسه‌ای

EUR 159

هفت جلسه مشاوره آنلاین تصویری با روانشناس

هفت جلسه مشاوره آنلاین تصویری با روانشناس