جستجوی متخصص: روان پزشک (متخصص اعصاب و روان) - تبریز


دکتر حسن شاهرخی

دکتر حسن شاهرخی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - پشت ساختمان پارک علمی و فناوری - ساختمان گلگشت - طبقه 6


دکتر علیرضا ناظمی

دکتر علیرضا ناظمی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید - رو به روی بانک رفاه - ساختمان شریف - طبقه 2


دکتر میرمحمدعلی قریشی زاده

دکتر میرمحمدعلی قریشی زاده

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - چهارراه باغشمال - اول خیابان هفده شهریور جدید


دکتر علی اکبر ملک پور

دکتر علی اکبر ملک پور

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - سه راه بیمارستان شهدا و گلشهر - جنب بانک رفاه


دکتر علیرضا قانع پور

دکتر علیرضا قانع پور

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان آبرسانی - نرسیده به بیمارستان شمس - نبش کوی پزشکان


دکتر احد فرشباف خلیلی

دکتر احد فرشباف خلیلی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - نرسیده به شریعتی - روبه روی پست بانک


دکتر علیرضا شفیعی

دکتر علیرضا شفیعی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - پاستور جدید - رو به روی کلینیک پردیس - برج ضرغام


دکتر کتایون ترابی

دکتر کتایون ترابی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز


دکتر علی فخاری

دکتر علی فخاری

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش جنوبی - بالاتر از پاستور


دکتر مهدی فرهودی

دکتر مهدی فرهودی

روان پزشک (متخصص اعصاب و روان)

متخصص اعصاب و روان

آدرس مطب: تبریز - ارتش جنوبی - روبه روی اداره پست - ساختمان بزرگمهر