لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

روانپزشک در تبریز

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی ماژور، وسواس، اسکیزوفرنی، دوقطبی، اتیسم، بیش فعالی، افسردگی کودکان، اختلالات کودک و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانپزشکان تبریز، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک روانپزشک خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

52 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

روانپزشکتبریز
فیلتر بر اساس تخصص
(x روانپزشک)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x تبریز)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
دکتر باقر وفایی - روانپزشک
تبریز - خیابان امام
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان امام
تبریز - خیابان امام
تبریز - خیابان امام
دکتر میرمحمدعلی قریشی زاده - روانپزشک
تبریز - چهارراه باغشمال
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
دکتر شاهرخ امیری عزیز آباد - روانپزشک
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
روانپزشکفوق تخصص روان پزشکی کودکان
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
دکتر محمد یوسفی طباطبایی - روانپزشک
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
دکتر سعید اکبری حقیقت - روانپزشک
تبریز - هفده شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
دکتر فرید توفیق نیا - روانپزشک
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
دکتر رضا نقدی سده - روانپزشک
تبریز - بلوار آزادی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - بلوار آزادی
تبریز - بلوار آزادی
تبریز - بلوار آزادی
دکتر سلیم قادری - روانپزشک
تبریز - آزادی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - آزادی
تبریز - آزادی
تبریز - آزادی
دکتر نصرت الله پورافکاری - روانپزشک
تبریز - خیابان آزادی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
دکتر اصغر ارفعی - روانپزشک
تبریز - خیابان پاستور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
دکتر کتایون ترابی - روانپزشک
تبریز - هفده شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
دکتر نصرت اله خاقانی - روانپزشک
تبریز - خیابان امام
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان امام
تبریز - خیابان امام
تبریز - خیابان امام
دکتر بهنام قدیمی - روانپزشک
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
دکتر ساناز نوروزی - روانپزشک
تبریز - خیابان بهار
روانپزشکفوق تخصص روان پزشکی کودکان
تبریز - خیابان بهار
تبریز - خیابان بهار
تبریز - خیابان بهار
دکتر مهناز طالبی مقدم - روانپزشک
تبریز - پاستور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - پاستور جدید
تبریز - پاستور جدید
تبریز - پاستور جدید
دکتر مهرداد قائم مقامی - روانپزشک
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
زهرا اکبری رفیع - روانپزشک
تبریز - زعفرانیه
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - زعفرانیه
تبریز - زعفرانیه
تبریز - زعفرانیه
دکتر یونس نابدل - روانپزشک
تبریز - تقاطع طالقانی و هفده شهریورجدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - تقاطع طالقانی و هفده شهریورجدید
تبریز - تقاطع طالقانی و هفده شهریورجدید
تبریز - تقاطع طالقانی و هفده شهریورجدید
دکتر علیرضا قانع پور - روانپزشک
تبریز - خیابان آبرسانی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان آبرسانی
تبریز - خیابان آبرسانی
تبریز - خیابان آبرسانی
دکتر علیرضا فرنام - روانپزشک
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
دکتر مصطفی فرح بخش - روانپزشک
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
دکتر قربانعلی حسن زاده بارانی - روانپزشک
تبریز - خیابان پاستور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
دکتر علی فخاری دهخوارقانی - روانپزشک
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
تبریز - خیابان ارتش جنوبی
دکتر احد فرشباف خلیلی - روانپزشک
تبریز - هفده شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
دکتر سپیده هریزچی قدیم - روانپزشک
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
دکتر حبیب صدر - روانپزشک
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
دکتر فرخ کوکبه - روانپزشک
تبریز - چهارراه آبرسان
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
دکتر آرش محققی - روانپزشک
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
دکتر علی صیدی - روانپزشک
تبریز - هفده شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
دکتر افشین رزاقی رضائیه - روانپزشک
تبریز - خیابان آزادی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
دکتر فرانک دلدوست - روانپزشک
تبریز - هفده شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
دکتر وحید رزم گیری - روانپزشک
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
دکتر شهاب الدین ترقی - روانپزشک
تبریز - هفده شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
دکتر مقصود رئیسی - روانپزشک
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
دکتر زهرا موسوی - روانپزشک
تبریز - خیابان دانشگاه
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان دانشگاه
تبریز - خیابان دانشگاه
تبریز - خیابان دانشگاه
دکتر سید غلامرضا نور آذر - روانپزشک
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
تبریز - جاده ائل گولی (شهید باکری)
دکتر حسن شاهرخی - روانپزشک
تبریز - خیابان آزادی
روانپزشکفوق تخصص روان پزشکی کودکان
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
دکتر رویا محمدی - روانپزشک
تبریز - چهارراه آبرسان
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
دکتر مجید ترابی نیکجه - روانپزشک
تبریز - هفده شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
تبریز - هفده شهریور جدید
دکتر علی اکبر ملک پور - روانپزشک
تبریز - سه راه بیمارستان شهدا و گلشهر
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - سه راه بیمارستان شهدا و گلشهر
تبریز - سه راه بیمارستان شهدا و گلشهر
تبریز - سه راه بیمارستان شهدا و گلشهر
دکتر علیرضا ناظمی علمداری - روانپزشک
تبریز - خیابان پاستور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
دکتر علیرضا شفیعی - روانپزشک
تبریز - پاستور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - پاستور جدید
تبریز - پاستور جدید
تبریز - پاستور جدید
دکتر محبوب اسدلو - روانپزشک
تبریز - تقاطع هفده شهریور و طالقانی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - تقاطع هفده شهریور و طالقانی
تبریز - تقاطع هفده شهریور و طالقانی
تبریز - تقاطع هفده شهریور و طالقانی
دکتر صونا صادق پور رنجبر - روانپزشک
تبریز - خیابان گلگشت
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان گلگشت
تبریز - خیابان گلگشت
تبریز - خیابان گلگشت
دکتر عبدالحمید تقی زاده ناصر - روانپزشک
تبریز - خیابان شریعتی جنوبی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان شریعتی جنوبی
تبریز - خیابان شریعتی جنوبی
تبریز - خیابان شریعتی جنوبی
دکتر فرخ بخت شادی - روانپزشک
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
دکتر رویا منتخبی - روانپزشک
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
دکتر شهناز نادعلی - روانپزشک
تبریز - بلوار ایل گلی
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - بلوار ایل گلی
تبریز - بلوار ایل گلی
تبریز - بلوار ایل گلی
دکتر محمد عسکرپور - روانپزشک
تبریز - بلوار استاد شهریار
روانپزشکمتخصص اعصاب و روان
تبریز - بلوار استاد شهریار
تبریز - بلوار استاد شهریار
تبریز - بلوار استاد شهریار

هر آنچه نیاز است راجع به روانپزشک بدانید

روانپزشک کیست؟

دکتر روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان، فردی است که در زمینه سلامت روان تخصص دارد. تشخیص و درمان افراد مبتلا به بیماری‌های روحی روانی در تخصص آنها است. آنها درک عمیقی از سلامت جسمی و روانی انسان داشته و به خوبی با ارتباط این دو آشنا هستند. روانپزشکان به بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی، اختلال دوقطبی، اختلالات خوردن، اعتیاد و ... کمک می‌کنند.

‌روانپزشکان حداقل یازده سال یا بیشتر آموزش می‌بینند. آنها ابتدا در دانشگاه مدرک پزشکی عمومی می‌گیرند. سپس، حداقل یک یا دو سال دیگر در بیمارستان آموزش می‌بینند. در ادامه، برای آنکه به یک روانپزشک تبدیل شوند، باید ۵ سال آموزش ویژه ببینند.

متخصص اعصاب و روان (دکتر روانپزشک) چه کاری انجام می‌دهد؟

متخصص اعصاب و روان علائم روانی و جسمی شما را ارزیابی می‌کند. آنها مشکل شما را تشخیص می‌دهند و با همکاری متقابل، طرحی برای درمان شما ارائه می‌دهند. روانپزشکان، درمان روانشناختی ارائه می‌دهند، دارو تجویز می‌کنند یا در صورت لزوم از الکتروشوک درمانی برای درمان کمک می‌گیرند.

دکتر روانپزشک برای درمان اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

 • به بیمار در مدیریت سلامت روان در درازمدت کمک می‌کند.
 • در مورد سبک زندگی مشاوره می‌دهد.
 • با شما به صورت جداگانه یا با همراهی شریک زندگی‌تان، کار می‌کند.
 • از نظرات و پیشنهادات سایر پزشکان و متخصصان بهداشت روانی استفاده می‌کند.
 • شما را به متخصصان دیگر ارجاع می‌دهد.
 • در صورت لزوم، شما را در بیمارستان بستری می‌کند.

چه زمانی به متخصص اعصاب و روان مراجعه کنیم؟

اگر سلامت روانی شما با مشکلات زیر روبرو شده است، به یک روانپزشک یا دکتر اعصاب و روان نیاز دارید:

 • وضعیت روانی شما پیچیده و تشخیص آن دشوار است.
 • به خودکشی فکر می‌کنید.
 • به طور ناگهانی دچار مشکل روانی شده‌اید.
 • به داروهایی نیاز دارید که تنها روانپزشک می‌تواند تجویزشان کند.
 • پزشک خانوادگی نمی‌تواند به شما کمک کند.

 

دلایل متداول برای مراجعه به متخصص اعصاب و روان عبارتند از:

 • مشکلات مربوط به تغییر سبک زندگی یا استرس
 • اضطراب، نگرانی یا ترس شدید
 • افسردگی یا خستگی مفرطی که از بین نمی‌رود.
 • فکر کردن به خودکشی
 • فکر کردن به آزار دیگران
 • آسیب رساندن عامدانه به خود
 • داشتن انرژی بیش از حد، ناتوانی در خواب یا استراحت
 • داشتن افکار منفی تکرارشونده
 • تفکر وسواسی
 • حس قرار داشتن بر لبه پرتگاه
 • احساس اینکه همه دنبال شما هستند یا می‌خواهند به شما آسیب بزنند.
 • توهم (شنیدن یا دیدن چیزهایی که وجود ندارند)
 • هذیان (اعتقاد به چیزهایی که مبنای واقعی ندارند)
 • افکار از هم گسیخته
 • مصرف غیرعادی الکل یا مواد مخدر
 • اعتیاد به قمار، بازی و رفتارهای مشابه
 • مشکلات مربوط به تصویر بدن، خوردن یا رژیم غذایی
 • مشکلات حافظه
 • عدم تمرکز و توجه، بیش فعالی
 • خشونت، تحریکپذیری و طغیان احساسی
 • بی خوابی و سایر مشکلات خواب
 • عارضه‌هایی که در دوران کودکی آغاز می‌شوند، مانند: اوتیسم، ناتوانی ذهنی و اضطراب

پیدا کردن روانپزشک خوب در تهران

برای اینکه یک دکتر روانپزشک خوب در تهران پیدا کنید، می‌توانید از سایت پزشک خوب کمک بگیرید. در پزشک خوب به لیست بهترین پزشکان اعصاب و روان تهران، کرج و سایر شهرهای ایران دسترسی دارید. همچنین می‌توانید به صورت غیرحضوری و آنلاین، از آن‌ها نوبت ویزیت دریافت کنید. در صفحه هر متخصص، اطلاعات دکتر اعصاب و روان از جمله رزومه کاری و تحصیلی، امتیازات، نظرات دیگران و ساعات نوبت‌دهی ذکر شده است.

روانپزشکان چه درمان‎‌هایی را ارائه می‌دهند؟

 • دارو درمانی
 • روان درمانی یا گفتاردرمانی
 • شیوه‌های درمان به کمک تحریک مغز، مانند: الکتروشوک

آنها همچنین توصیه هایی در خصوص رژیم غذایی، خواب و غیره ارائه می‌دهند که به بازیابی بیمار کمک می‌کند. اطلاعاتی که آنها در مورد وضعیت بیمار ارائه می‌کنند، نقش به سزایی در شناخت علائم و درمان آنها دارد. روانپزشک تنها از درمان‌هایی استفاده می‌کند که سلامت و اثربخشی آنها ثابت شده باشد.

زمینه‌های فوق تخصص در روانپزشکی

برخی روانپزشکان بر یک زمینه خاص تمرکز دارند؛ به طور نمونه:

 • روانپزشکی کودکان و نوجوانان
 • روانپزشکی بزرگسالان
 • روانپزشکی سالمندان
 • روانپزشکی اعتیاد
 • روانپزشکی حقوقی (مربوط به قانون)